Panorama2.jpg
 

Nowy rok szkolny 2016/2017 - I semestr

 

Podsumowanie akcji Bezpieczna droga do szkoły – 2016

 pod hasłem „Zwolnij! Idę do szkoły”

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

 

 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspólnie z policją i strażą pożarną przystąpili do akcji Bezpieczna droga do szkoły - 2016 pod hasłem: "Zwolnij! Idę do szkoły". 20 października 2016 roku odbyło się jej podsumowanie. Celem tej cyklicznej akcji było:

- utrwalenie przepisów ruchu drogowego,

- kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego,

- rozwijanie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego,

- promowanie noszenia odblasków,

- integracja środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.
       Organizatorami tej akcji były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioletta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak.W akcji wzięli udział uczniowie klas 1-6, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziału specjalnego naszej szkoły. Poprzez szereg atrakcyjnych form działań chcemy przygotować uczniów do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze. Były to:

- udział uczniów klas 3 w kampanii „Kierowco! Nie polujemy na pasach”;

- cykliczna akcja „Jabłko czy cytryna”;

- spotkanie z policjantem dzieci z oddziałów przedszkolnych na którym wysłuchały pogadanki „Jak przechodzić przez jezdnię?” i obejrzały filmik edukacyjny „Tadzio przechodzi przez ulicę”;

- „Plenerowa lekcja bezpieczeństwa” dla uczniów klas 1;

- spotkanie z policjantem uczniów klas 2;

- spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej dla uczniów klas 3 na temat „Jak zachować się bezpiecznie w sytuacji zagrożenia”;

- wydanie gazetki dla uczniów klas młodszych „Piechurek” i dla uczniów klas starszych „Kółka dwa”;

- ekspozycja materiałów dotyczących BRD na terenie szkoły,

- konkursy:  

* konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Do szkoły z Agatką”,

* konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 „Jestem widoczny na drodze, noszę odblaski”,

* konkurs plastyczny dla uczniów klas 2 „Bezpieczne przejście dla pieszych”,

* konkurs literacki dla uczniów klas 3 i ich rodziców „Drogowe przepisy umiesz, z mamą i tatą o bezpieczeństwie rymujesz”,

* konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 „Chodzić każdy umie, ale czy bezpiecznie?”,

* konkurs fotograficzny dla uczniów klas 5 „Nie robię łaski, noszę odblaski”,

* konkurs literacki dla uczniów klas 6 „List do młodszego kolegi, który zaczął jeździć na rowerze. Rady i przestrogi”,

* konkurs plastyczny dla uczniów oddziału specjalnego „Bądź bezpieczny na drodze – zakładaj odblaski”,

* konkurs dla czytelników gazetek „Piechurek” i „Kółka dwa”. 

Podczas podsumowania zostały wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów oraz wyróżnionych. 

Uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali elementy odblaskowe, które wręczyli Pan Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pan Dariusz Piątek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia.

Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie wysłuchali pouczających wierszyków w wykonaniu uczniów klasy 2g oraz obejrzeli układy taneczne w wykonaniu uczennic z klasy 2g, 3d, 3f i 4c.

 

View the embedded image gallery online at:
http://psp-zwolen.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId39c7fe2c4f

„Uczyć to kształtować umysły jutra”

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

 

14 października obchodzona jest rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to ważne święto dla szkolnictwa, gdyż Komisja ta była niejako pierwszym ministerstwem oświaty. Realizowała wszak postępowe idee pedagogiczne, wprowadziła nowoczesne programy, metody i organizację nauczania, stworzyła system edukacji, który nie ograniczał się do kształcenia umysłu, lecz także miał służyć rozwojowi człowieka i obywatela. Rocznica utworzenia KEN to także święto wszystkich nauczycieli.

13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku w sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność uczniowska, przybyła dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz nauczyciele emeryci związani ze szkołą. Akademię rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły – pani Elżbiety Wargackiej, która życzyła nauczycielom radości z trudnej,  ale pięknej pracy. Podziękowała im za życzliwość, pomysłowość, a przede wszystkim za podejmowaną każdego szkolnego dnia  pracę, której celem jest kształcenie kolejnych pokoleń młodych ludzi, rozwijanie ich talentów, pobudzanie do kreatywności i kształtowanie osobowości. Również wiele ciepłych słów skierowała w kierunku pracowników administracji, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w codziennej pracy. Wiele serdecznych życzeń padło również z ust zaproszonych gości. Młodzi artyści z klasy trzecich pod kierunkiem wychowawców: P. Ewy Borowieckiej, P. Ewy Kochanek, P.Urszuli Polak, P.Haliny Borowskiej, P.Bożeny Soleckiej i P. Anny Sitek oraz nauczyciela muzyki - P. Urszuli Bronisz-Dąbrowskiej pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. W montażu słowno-muzycznym podziękowali swoim pedagogom za trud, jaki wkładają w ich edukację, za przekazywaną im każdego dnia wiedzę, za cierpliwość, poświęcenie i troskę, jaką im okazują. Następnie uczniowie wręczyli pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji wszystkim gościom słodkie upominki Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły brawa i słowa uznania. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali akademię.

 

View the embedded image gallery online at:
http://psp-zwolen.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId9cf590fc95

  

 

Wycieczka nauczycieli bibliotekarzy

 

„Szlakiem Jana z Czarnolasu”

 

1 października 2016 roku nauczyciele biblioteki: Justyna Kaczmarczyk, Wioleta Skorek i Renata Kramarczyk we współpracy z nauczycielami z Biblioteki Pedagogicznej: Wiesławy Sałek i Grzegorza Kaczmarskiego zorganizowały wycieczkę „Szlakiem Jana z Czarnolasu”. Uczestnikami wycieczki byli członkowie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Radomiu. Najpierw zwiedziliśmy Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, ścianę straceń oraz pomnik Jana Kochanowskiego. Naszym przewodnikiem był Pan Cezary Imański – nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Odwiedziliśmy także Muzeum Regionalne, z którego zbiorami zapoznała nas Pani Ewelina Pawelec. Następnie pojechaliśmy do Czarnolasu, do Muzeum Jana Kochanowskiego, gdzie przy dźwiękach renesansowej muzyki podziwialiśmy muzealne zbiory. Wycieczka była okazją do integracji nauczycieli bibliotekarzy, wymiany doświadczeń, a jednocześnie zainaugurowała obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

 

 

 

XV Powiatowy Konkurs Piosenki

Ekologicznej i Turystycznej

 

              28 września 2016 roku odbył się XV Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej i Turystycznej. W tym roku pod hasłem „Na szlaku żółwia błotnego” i po raz pierwszy w nowej lokalizacji – nad zalewem.

              Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Urząd Miejski w Zwoleniu, Dom Kultury w Zwoleniu oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w składzie: Urszula Bronisz – Dąbrowska, Teresa Grzybowska i Barbara Markiewicz.

              Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

- w kategorii zespoły wokalne klasy I-III pierwsze miejsce zajął zespół wokalny „Ósemki”, którego opiekunem jest pani Ewa Kochanek,

- w kategorii zespoły wokalne klasy IV – VI drugą lokatę otrzymał zespół wokalny „Akolada” opiekunem jest pani Urszula Bronisz – Dąbrowska,

- w kategorii soliści klasy I – III pierwsze miejsce wyśpiewała Julka Korczak uczennica klasy IIIb, opiekunem jest pani Ewa Kochanek.  

Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzonym uczniom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Urszula Bronisz-Dąbrowska

 

View the embedded image gallery online at:
http://psp-zwolen.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId6c01350b47

 

Narodowe Czytanie w Zwoleniu

 

3 września 2016 roku odbyła się piąta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytana była powieść Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. –To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić –mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania.

 

W  naszym mieście Narodowe Czytanie odbywało się przed pomnikiem Jana Kochanowskiego. Książkę tę czytało na głos 44 osoby, w tym burmistrz Zwolenia - Pani Bogusława Jaworska, zastępca burmistrza - Pan Włodzimierz Kabus, przedstawiciele Urzędu Gminy, bibliotekarze, nauczyciele oraz uczniowie. Nauczyciele  naszej szkoły: P. Małgorzata Gogacz, P. Marzena Śmietanka, P. Wioleta Skorek,  P. Justyna Kaczmarczyk, P. Renata Kramarczyk i ks. Wojciech Pawłowski  włączyli się do tej akcji czytając wybrane fragmenty „Quo vadis”.

View the embedded image gallery online at:
http://psp-zwolen.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId7176e2efd8

 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 

1 września 2017 roku  o godzinie 9:00 społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu spotkała się aby rozpocząć nowy rok szkolny. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Pani Dyrektor Elżbieta Wargacka powitała wszystkich zgromadzonych i złożyła najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Następnie serdeczne słowa do zgromadzonych skierował przewodniczący Rady Rodziców  Pan Arkadiusz Baran. Po zakończeniu inauguracji roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się na pierwsze spotkanie z wychowawcami klasowymi.

View the embedded image gallery online at:
http://psp-zwolen.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId6f03b23839

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise