Podsumowania Tygodnia Zdrowia

pod hasłem „Wiosną po zdrowie”

Podsumowania Tygodnia Zdrowia  pod hasłem „Wiosną po zdrowie”Zdrowie to dla człowieka wartość podstawowa. Jest też środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Problem niewłaściwego żywienia, brak ruchu wśród dzieci jest coraz bardziej dotkliwy w naszym społeczeństwie. Wzrasta liczba dzieci z nadwagą. Powodem takiego stanu jest brak przejrzystych zasad stosowanych przez dzieci i rodziców dotyczących zdrowego stylu życia.

W dniach od 17 do 21 kwietnia 2023 roku społeczność  naszej szkoły włączyła się w realizację projektu edukacyjnego jakim był Tydzień Zdrowia,  pod hasłem „Wiosną po zdrowie”. Koordynatorkami projektu były panie: Urszula Podsiadła, Katarzyna Liberadzka, Aneta Spytek.

W tym czasie w naszej szkole, w budynku przy ul. Ludowej, odbyło się wiele akcji związanych z tematem zdrowia.  Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III zainspirowane wierszem „Chory kotek” Stanisława Jahowicza rozmawiały o zdrowiu i wykonały prace plastyczne. W starszych klasach odbyły się spotkania  profilaktyczne  z pracownikiem Sanepidu Panią Teresą Maksym nt. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” oraz z policjantką Panią sierż. sztab. Katarzyną Cieślik  nt. „Przemoc – jej rodzaje oraz konsekwencje prawne”. W ciągu tego tygodnia odbyły się także spotkania uczniów z psychologiem szkolnym Panią Agnieszką Szulc-Maj o relacjach rówieśniczych oraz z pielęgniarką szkolną Panią Anną Smyk na temat higieny osobistej.

Na zakończenie projektu odbyło się podsumowanie Tygodnia Zdrowia. Rozpoczęło się częścią oficjalną z udziałem dyrektora szkoły - Pana Zbigniewa Plewickiego, który powitał zaproszonych gości oraz społeczność naszej szkoły. Następnie głos zabrała pani Monika Makowiecka - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu, która podziękowała za współpracę i  realizacje różnych programów. Kolejny zaproszony gość - Pan Zbigniew Jurek - maratończyk ziemi zwoleńskiej opowiedział o swojej pasji dotyczącej biegów. Zachęcał uczniów do aktywności fizycznej w różnej formie na świeżym powietrzu. Przekazał dla szkoły jedną ze swoich statuetek, którą zdobył w biegu na 100 km na stadionie śląskim z okazji 100-lecia niepodległości.

Pod koniec spotkania uczniowie klasy 5c, 5e i 4 f biorący udział w programie, skierowane do rówieśników zaprezentowali przedstawienie „Dbajmy o zdrowie”. Został również  rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”. Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział i drobne gadżety.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Angelika Gruszka kl. IV e

I miejsce: Mirosław Marzec kl. VI b

II miejsce: Alan Różycki kl. IV e

II miejsce: Przemysław Ozga kl. IV e

III miejsce: Igor Zalewski kl. IV e

III miejsce: Jakub Pożoga kl. IV c

Projekt Tydzień Zdrowia pod hasłem „Wiosną po zdrowie” cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli w realizację zadań. Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie.

Urszula Podsiadła

Katarzyna Liberadzka

Aneta Spytek

Zdjęcia: K. Liberadzka

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates