Panorama3.jpg
 

Sprawozdanie NPRCZ

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W okresie od 16 maja do 31 grudnia 2017 roku w naszej szkole realizowany był Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program  został zatwierdzony przez Radę Ministrów  6 października 2015 roku. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W wyniku realizacji programu nasza biblioteka otrzymała 12 000 zł z budżetu państwa i 3 000 zł z budżetu organu prowadzącego. Z pieniędzy tych zakupiono do biblioteki 873 książki, w tym 611 lektur. Zakupu książek dokonałyśmy po konsultacjach z Radą Rodziców, Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną oraz uczniami i nauczycielami. Formy konsultacji były następujące: przekazanie listy książek Radzie Rodziców; „Skrzynka życzeń” – podawanie propozycji książek przez uczniów; rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami o ich preferencjach czytelniczych, zamieszczenie na terenie szkoły informacji, zachęcających do składania propozycji zakupu książek. Przez cały czas trwania programu kontynuowałyśmy, podjętą znacznie wcześniej, współpracę z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną. Współpraca ta obejmowała: aktywny udział w Narodowym Czytaniu; udział w spotkaniach autorskich; wizyta uczniów w bibliotekach i zapoznanie z ich pracą; praca w zespole samokształceniowym nauczycieli bibliotekarzy powiatu zwoleńskiego. Kolejnym wymaganym działaniem było zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów. My zorganizowałyśmy tych wydarzeń znacznie więcej. Były to między innymi: konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”, inscenizacja baśni „Świniopas” Hansa Christiana Andersena, spotkanie z Miss Polski 2016 – Pauliną Maziarz  i rozmowa o jej zainteresowaniach czytelniczych oraz „Czytanie na dzień dobry” dla uczniów klas I, II, III. Realizując Priorytet 3 uwzględniałyśmy tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas spotkań z rodzicami. 21 listopada 2017 roku podczas spotkania ogólnego z rodzicami przedstawiłyśmy prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną pt: „Wpływ czytania na rozwój dzieci”. Rodzice otrzymali również ulotki „Siedemnaście zalet książek”. Tematykę tę uwzględniała również wystawka, umieszczona w gablocie na korytarzu szkolnym oraz strona internetowa szkoły. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali listy, zawierające zalety głośnego czytania dzieciom. Uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych zakupiłyśmy książki z większą czcionką, z mniejszą ilością tekstu a większą liczbą ilustracji, z płytami CD oraz książki rozwijające prawidłową wymowę i myślenie przyczynowo-skutkowe. Realizując program przeprowadziłyśmy co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki. Dla uczniów klas pierwszych przygotowałyśmy projekt „Podróże po Europie”, w ramach którego nauczyciele wychowawcy przeprowadzili cykl zajęć o Danii, Francji i Szwecji oraz pisarzach pochodzących z tych krajów. Przygotowana została wystawka „Książkowa podróż po Europie” oraz zorganizowany wyjazd do Krainy Królowej Śniegu w Bałtowie. W klasach pierwszych przeprowadziłyśmy również pasowanie uczniów na czytelników biblioteki. Została przygotowana inscenizacja „W krainie bajek”, uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz wykonali ilustrację do pierwszej książki wypożyczonej z biblioteki. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w projekcie „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Zostali zapoznani z historią powstania maskotki, poznali sławne misie świata, uczestniczyli w licznych zabawach. Wzięli również udział w konkursie na najpiękniejszy portret misia. Spotkanie z Panem Wojciechem Krupą – autorem książek dla dzieci przeznaczone było dla uczniów klas trzecich. Spotkanie poprzedzone było głośnym czytaniem bajki „Słonik Nicponik” przez nauczycieli biblioteki a po spotkaniu wychowawcy rozmawiali z uczniami na temat tolerancji na podstawie książki „Czarny lisek”. Dla uczniów klas czwartych  odbył się cykl spotkań pod nazwą „Miłośnicy Mikołajka na start”. Uczniowie zapoznani zostali z autorami książki, porównywali filmową i książkową wersję „Mikołajka” oraz rozwiązywali łamigłówki. Dla uczniów klas piątych został zorganizowany konkurs „Frazeologiczny zawrót głowy”. Odbywał się on w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. Poprzedzony był zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli języka polskiego na temat związków frazeologicznych. Laureaci i finaliści konkursów otrzymali nagrody książkowe i oceny z języka polskiego. W klasach szóstych postawiłyśmy na tematykę regionalną. Wychowawcy zapoznali uczniów z krótką historią naszego miasta, następnie odbyło się spotkanie z autorem książki „Dzieje Zwolenia” Panem Cezarym Imańskim podczas którego uczniowie poznali tajemnice i zagadki z historii Zwolenia.

Dyrekcji naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację projektu  dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise