Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji rządowego projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” – Priorytet 3. Po opracowaniu przez nauczycieli bibliotekarzy szkolnego projektu, zgodnego z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 15000,00 zł, w tym 12000,00 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3000,00 zł to wkład organu prowadzącego – Gminy Zwoleń.

Celem  projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań  uczniów, ponieważ książki będą kupowane zgodnie z oczekiwaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły. Do biblioteki będą zakupione również książki historyczne, książki ukazujące wartość rodziny i życia człowieka oraz brakujące lektury dla klas I-VIII. Zostaną także uwzględnione potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie nauczyciele biblioteki szkolnej podjęli działania mające na celu rozwijanie zainteresowań  uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Free Joomla! templates by Engine Templates