Stop! Mikołaj na drodze

 Stop! Mikołaj na drodze       6 grudnia 2021 roku drogi  w okolicach  naszej szkoły były patrolowane  przez „nietypowy parol”, w którego skład wchodzili: policjant, Mikołaj, Mikołajowa i ich pomocnicy. Przyglądali się oni bacznie kierowcom i pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

 

 

 

Zadawali pytania, nagradzali odblaskiem za prawidłowe odpowiedzi. Byli również tacy, którzy otrzymali rózgę za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.  Kiedy „ekipa” zmarzła, ze swoją misją przeniosła się do najmłodszych w szkole. W klasach sprawdzała jak dzieci pamiętają zasady obowiązujące pieszych. Policjantka częstowała dzieci cukierkami, a Mikołaj z Mikołajową nagradzali odblaskami. „Nietypowy patrol” odwiedził również dyrekcję, pracowników administracji i obsługi.

        Zasady zachowania się na drodze w czasie zimy i dobre rady Mikołaja zostały zamieszczone na tablicy BRD. 

Opiekunowie BRD

Zdjęcia: J. Kaczmarczyk

Free Joomla! templates by Engine Templates