INFORMACJA DLA RODZICÓW

14 października 2022 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu  zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów zapisanych na świetlicę szkolną. Rodzice zobowiązani są złożyć deklarację pisemną o chęci uczestnictwa dziecka w tych zajęciach.

Kontakt: kierownik świetlicy - Michał Jakóbczyk; telefon -  572509175.

 

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA

W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………………. uczeń klasy …………..  będzie uczęszczał na świetlicę szkolną w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, tj. dnia…………………………….  w godzinach od …………….  do ……………… .

 

..................................................................

Podpis rodzica/opiekuna

Free Joomla! templates by Engine Templates