INFORMACJA DLA RODZICÓW

31 października 2022 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu  zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów  zapisanych na świetlicę szkolną  w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałek - 31.10.2022 r.). Rodzice zobowiązani są złożyć deklarację pisemną  o chęci uczestnictwa dziecka w tych zajęciach do 28.10.2022 roku w sekretariacie szkoły.

Kontakt: kierownik świetlicy - Michał Jakóbczyk; telefon -  572509175.  

 

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA

W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

 

Ja niżej podpisany .............................................................................. oświadczam, że moje dziecko ................................................................................ uczeń klasy …………..  będzie uczęszczał na świetlicę szkolną w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, tj. dnia…………………………….  w godzinach od …………….  do …………….

 

..............................................................

Podpis rodzica/opiekuna

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates