Informacja dla Rodziców

W dniach: 2, 4 oraz 5 maja 2023 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu  zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów zapisanych na świetlicę szkolną w godzinach 8.00 – 15.00. Rodzice zobowiązani są złożyć deklarację pisemną  o chęci uczestnictwa dziecka w tych zajęciach do 28.04.2023 roku w sekretariacie szkoły.

Kontakt: kierownik świetlicy - Michał Jakóbczyk; telefon -  572509175.  

 

Spotkania Rodziców z Wychowawcami

Zapraszamy Rodziców / Prawnych Opiekunów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w  Zwoleniu w dniach:  

25.04.2023 r. (wtorek) dla Rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i Rodziców uczniów klas I-III - budynek szkoły przy ul.  Ludowej.

26.04. 2023 r. (środa) dla Rodziców uczniów klas IV- VI - budynek szkoły przy ul. Ludowej.

26.04.2023 r. (środa) dla Rodziców uczniów klas VII- VIII - budynek szkoły przy ul. Kościelnej.

Spotkania odbywać się będą według zamieszczonych harmonogramów.

Harmonogram oddziały przedszkolne i klasy I - VI

Harmonogram klasy VII-VIII

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolnikówCentrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu  Zdroju - termin: 25.06.2023 r.  15.07.2023 r.

Termin składania wniosków w PT KRUS w Zwoleniu do dnia 12 maja 2023 roku.

Wnioski do pobrania osobiście w siedzibie placówki  KRUS lub na stronie internetowej:

www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja

Informacja dla Rodziców

Dni: 6, 7 oraz 11 kwietnia 2023 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu  zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów  zapisanych na świetlicę szkolną  w godzinach 8.00 – 15.00. Rodzice zobowiązani są złożyć deklarację pisemną  o chęci uczestnictwa dziecka w tych zajęciach do 05.04.2023 roku w sekretariacie szkoły.

Kontakt: kierownik świetlicy - Michał Jakóbczyk; telefon -  572509175.  

Free Joomla! templates by Engine Templates