INFORMACJA DLA RODZICÓW

      W dniu 12.11.2021 roku w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu świetlica zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów zapisanych na świetlicę szkolną. Rodzice zobowiązani są złożyć pisemną deklarację o chęci uczestnictwa dziecka w tych zajęciach do dnia 10.11.2021 r.

 

 

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

Spotkania Rodziców z Wychowawcami

 

Informuję, że spotkania z Rodzicami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu odbędą się w dniach od 22.09.2021r. do 27.09.2021r.

Spotkania odbywać się  będą rotacyjnie według zamieszczonych poniżej harmonogramów w budynku szkoły przy ul. Ludowej 35 (oddziały przedszkolne i klasy 1-6) oraz w budynku szkoły przy ul. Kościelnej 7 (klasy 7-8).

Przypominamy, że w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS. 

Prosimy Państwa o ich przestrzeganie podczas pobytu na terenie szkoły.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Oferta ubezpieczenia NNW szkolnego na rok 2021/2022 Compensa T.U. S.A. VIG (445 KB, PDF)

Zaproszenie na wrsztaty wokalne organizowane przez Dom Kultury w Zwoleniu

Informacja dla Rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły

3-4 latków i 5-latków

                Od dnia 1 września dzieci przychodzą w godzinach pracy oddziału przedszkolnego tj. 6.45-16.45 (Podstawa Programowa będzie realizowana  w godzinach 9.00-14.00). W tym dniu dzieci przynoszą:

  • obuwie zmienne,
  • podpisany ręcznik,
  • ubrania na zmianę (bluzka, spodenki/spódniczka, bielizna) w podpisanym worku.

            Pozostałe informacje będą przekazywane na bieżąco przez wychowawcę grupy.

Dorota Chołuj-Borowiecka

Zastępca dyrektora szkoły

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informacja dla rodziców i uczniów

 

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku według poniższego harmonogramu.

Ze względu na wymagania sanitarne związane z pandemią i w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów i rodziców na terenie szkoły, serdecznie prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin i do zaleceń MEiN, GIS oraz Ministerstwa zdrowia.

Tylko dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom klas 1 podczas rozpoczęcia roku szkolnego może towarzyszyć 1 rodzic. Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk i osłaniania nosa i ust maseczką.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę wyjściem, którym wchodzili.

Ponadto informuję Państwa, że  dowóz uczniów do szkoły i odwóz ze szkoły będzie zorganizowany w obydwóch budynkach od dnia 2 września 2021r. według harmonogramu, który zostanie Państwu przedstawiony w późniejszym terminie.

Dożywianie dzieci i uczniów rozpoczyna się od 6 września 2021r.

Prosimy o zachowywanie dystansu społecznego.

Dbajmy o zdrowie własne i innych.

 

Zbigniew Plewicki

Z-ca dyrektora szkoły

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyprawka 5 – latka

Blok: rysunkowy 2 szt., blok techniczny 2 szt., kolorowy rysunkowy 1szt., techniczny kolorowy 1szt.

Zeszyt: w kratkę, 16-kartkowy, czysty 32 kartkowy’

Plastelina 1 szt.

Patyczki.

Kredki ołówkowe, gliniane „Bambino”.

Ołówek, gumka, strugaczka.

Klej w sztyfcie.

Teczka papierowa na prace z gumką 2 szt.

Papier kolorowy zwykły, bibuła 5 kolorów, arkusze szarego i białego papieru.

Książeczka do kolorowania.

Farby plakatowe 12 kolorów, pędzelki o różnej grubości 2 szt.

Codzienne wyposażenie dziecka z oddziału przedszkolnego

Plecak dla dziecka

Pojemnik na drugie śniadanie i napój w plastikowym pojemniku.

Mały ręcznik do rąk.

Paczka chusteczek higienicznych.

Mały notesik na zapisywane wiadomości do rodziców.

Piórnik, a w nim kredki ołówkowe, 2 ołówki, strugaczka, gumka.

Obuwie zmienne na jasnej podeszwie (w worku) pozostawiane w szatni.

Wszystkie przybory szkolne i wyposażenie plecaka należy czytelnie podpisane.

Materiały edukacyjne:

Dla dzieci 5-letnich

„Kolorowy start” - zestaw różowy - Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo MAC.

Wyprawka 6 – latka

Blok: rysunkowy 2 szt., blok techniczny 2 szt., kolorowy rysunkowy 1szt., techniczny kolorowy 1szt.

Zeszyt: w trzy, kolorowe linie, w kratkę 16-kartkowy, czysty 32 kartkowy’

Plastelina 1 szt.

Patyczki.

Kredki ołówkowe, gliniane „Bambino”.

Ołówek, gumka, strugaczka.

Klej w sztyfcie.

Teczka papierowa na prace z gumką 2 szt.

Papier kolorowy zwykły, bibuła 5 kolorów, arkusze szarego i białego papieru.

Książeczka do kolorowania.

Farby plakatowe 12 kolorów, pędzelki o różnej grubości 2 szt.

Codzienne wyposażenie dziecka z oddziału przedszkolnego

Plecak dla dziecka

Pojemnik na drugie śniadanie i napój w plastikowym pojemniku.

Mały ręcznik do rąk.

Paczka chusteczek higienicznych.

Mały notesik na zapisywane wiadomości do rodziców.

Piórnik, a w nim kredki ołówkowe, 2 ołówki, strugaczka, gumka.

Obuwie zmienne na jasnej podeszwie (w worku) pozostawiane w szatni.

Wszystkie przybory szkolne i wyposażenie plecaka należy czytelnie podpisane.

Materiały edukacyjne:

Dla dzieci 6- letnich

„Kolorowy start z plusem” – zestaw niebieski - Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo MAC

 

 

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych: (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikatkrajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/ ).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego . Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niedogotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9 . Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

W przypadku wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Kontakt do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu

ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

sekretariat: tel./fax: 48 676 23 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=bO2swTJBj0s&feature=emb_title

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates