Panorama2.jpg
 

Kształcenie na odległość

 

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 23.10.2020 r. od  poniedziałku tj. 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas  IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków  przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Oddziały przedszkolne, oddział specjalny oraz klasy I - III funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne  po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

Ponadto informuję, że świetlice szkolne i biblioteki w obydwu budynkach będą funkcjonowały bez zmian.

Jednocześnie przypominam, że dzień 30.10.2020 r. (piątek) i dzień 02.11.2020 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica zapewnia  dzieciom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor szkoły

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise