Panorama2.jpg
 

Kształcenie na odległość

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w dniach 25.05.2020r. - 7.06.2020r. będą kontynuować nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.

Nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów oraz weryfikowali ich wiedzę i umiejętności w formie przekazanej Państwu przez wychowawców i nauczycieli.

Zgodnie ze Statutem szkoły nauczyciele będą również przekazywali Uczniom i Rodzicom informacje o uzyskanych przez ucznia ocenach (w tym przewidywanych ocenach rocznych) za pomocą e-dziennika Librus.

Informuję, że od 25 maja 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu będą odbywały się zajęcia stacjonarne : 

- opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,

- rewalidacyjne dla uczniów klas I-VIII,

- opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III.

Zajęcia są dobrowolne i będą się odbywały za zgodą rodzica zgodnie z przyjętymi procedurami dostępnymi w szkole. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej.

Od 25 maja 2020 r. szkoła umożliwia również konsultacje dla uczniów klas VIII. W konsultacjach mogą brać udział tylko uczniowie, których rodzice zgłoszą wychowawcy taką potrzebę. Konsultacje będą odbywały się w budynku przy ul. Kościelnej 7 (wejście od ul. Ks. Packa). Harmonogram konsultacji znajduje się poniżej. 

Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci proszę o zapoznanie się z procedurami  i komunikatami oraz zastosowanie się do nich. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, obowiązujące w czasie pandemii, znajdują się w zakładce Bezpieczna szkoła.

O dalszych działaniach będą Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz e-dziennika Librus.

Elżbieta Wargacka – Dyrektor szkoły

 

 Kuba6850.pl

Harmonogram zajęć

opiekuńczo - wychowawczych z elementami dydaktycznymi

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

od dnia 25.05.2020r.

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi

Sala lekcyjna

Poniedziałek

Katarzyna Liberadzka

7.00- 9.00

9.00- 11.30

Wejście

Sala nr 2

Iwona Kuklińska

11.30-16.00

Sala nr 2

Bożena Sobieszek

7.00-9.00

Sala nr 2

Wtorek

Iwona Kuklińska

7.00-11.30

Sala nr 2

Wioletta Wątorska

11.30-16.00

Sala nr 2

Agnieszka Mróz

7.00-9.00

Wejście

Środa

Iwona Kuklińska

7.00-11.30

Sala nr 2

Wioletta Wątorska

11.30-16.00

Sala nr 2

Anna Badeńska

10.00-10-45 język angielski

Sala nr 3

Liliana Wieczorek

7.00-9.00

Wejście

Czwartek

Justyna Krawiec

7.00-11.30

Sala nr 2

Iwona Tarasińska

11.30-16.00

Sala nr 2

Anna Badeńska

7.00-9.00

Wejście

Piątek

Anna Majewska

7.00-11.30

Sala nr 2

Iwona Siwierska

11.30-16.00

Sala nr 2

Iwona Tarasińska

7.00-9.00

Wejście

Plan pracy świetlicy obowiązuje w dniach od 25.05 do 29.05.2020 roku. Plan może ulec zmianie.

                                 Kierownik świetlicy 

                                    Marzena Bojska

 

 Kuba6850.pl

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII

od 25 maja do 29 maja 2020 r.

w Publicznej Szkole Podstawowej im Wł. Jagiełły w Zwoleniu 

- budynek ul. Kościelna 7

 

Data

Czas trwania lekcji

Klas 8a

konsultacje

w sali nr 15

Klasa 8b konsultacje

w sali nr 18

Klasa 8c konsultacje

w sali nr 13

Klasa 8d konsultacje

w sali nr 2

25.05

12.30-13.15

J. polski Siepietowska A.

Matematyka Pomarańska U.

J. angielski Podwojska R. / Rybak R.

J. polski

Gogacz M.

 

13.20-14.05

J. angielski Szczęsna A.

J. polski

Gogacz M.

Matematyka Pomarańska U.

J. angielski Podwojska R. / Chołuj B.

 

14.10-14.55

Matematyka Pomarańska U.

J. angielski Podwojska R. / Rybak R.

J. polski

Orłowska J.

Matematyka Szymanowicz D.

26.05

12.30-13.15

Historia

Imański C.

W f

Oczkowski K. / Stypiński K.

Religia   s.Turowska I.

---

 

13.20-14.05

W f

Oczkowski K. / Kazirodek R.

Historia

Imański C.

Historia

Orłowska J.

Religia

s.Turowska I.

 

14.10-14.55

Religia   s.Turowska I.

---

W f

Stypiński K. / Kazirodek R.

Historia

Imański C.

27.05

12.30-13.15

--

Religia   s.Turowska I.

--

W f

Oczkowski K.

 

13.20-14.05

--

--

--

--

 

14.10-14.55

--

--

--

--

28.05

11.30-12.15

Geografia Grzybowska T.

Edb

Plewicki Z.

Wos

Imański C.

J. niemiecki

Wolska S. /

Socha M.

 

12.30-13.15

Edb

Plewicki Z.

Geografia Grzybowska T.

J. niemiecki Wolska S. /

Socha M.

Wos

Imański C.

 

13.20-14.05

J. niemiecki Wolska S. /

Socha M.

Wos

Imański C.

Geografia Grzybowska T.

Edb

Plewicki Z.

 

14.10-14.55

Wos

Imański C.

J. niemiecki Wolska S. /

Socha M.

Edb

Plewicki Z.

Geografia Grzybowska T.

29.05

11.30-12.15

Fizyka

Bazan A.

Informatyka

Białek I. / Kaczmarek T.

Chemia

Ofman A.

Biologia Kaczmarska A.

 

12.30-13.15

Informatyka

Białek I. / Kaczmarek T.

Fizyka

Bazan A.

Biologia Kaczmarska A.

Chemia

Ofman A.

 

13.20-14.05

Chemia

Ofman A.

Biologia Kaczmarska A.

Fizyka

Bazan A.

Informatyka

Białek I. / Kaczmarek T.

 

14.10-14.55

Biologia Kaczmarska A.

Chemia

Ofman A.

Informatyka

Białek I. / Kaczmarek T.

Fizyka

Bazan A.

 

Harmonogram konsultacji może ulec zmianie

 

Zbigniew Plewicki

zastępca dyrektora

 Kuba6850.pl

 

Komunikaty

 

„Szanowni Rodzice, uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

 

„Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć”

 

„Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 metrów. Dbajmy o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej!”.

 

„W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe”.

 

„W związku z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia przypominam wszystkim osobom wchodzącym do szkoły o obowiązku dezynfekowania rąk.”

 

 

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w okresie zdalnego nauczania korzystają  z wszelkich możliwych źródeł, aby lekcje były atrakcyjne i urozmaicone. Bardzo zależy nam, aby wszelkie rozwiązania były  bezpieczne dla Państwa dzieci. Jesteśmy na etapie wdrażania platformy G Suite, która umożliwia szkołom bezpłatne narzędzia do edukacji zdalnej. Zakończyliśmy już proces przekazywania uczniom adresów i haseł dostępu oraz instrukcji logowania do platformy  i zaczęły się pierwsze lekcje online, których z dnia na dzień jest coraz więcej. Opracowaliśmy Regulamin korzystania z platformy i bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z nim poprzez E-dziennik Librus. Zależy nam na tym, aby lekcje odbywały się zgodnie z wytycznymi MEN oraz przepisami prawa (w tym autorskiego).

Szanowni Państwo, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w pierwszym zalogowaniu się do platformy lub ma inne trudności z dostępem do platformy edukacyjnej G Suite, prosimy o kontakt z administratorem lub zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły. Informujemy również, że jest możliwość korzystania z platformy na smartfonach i tabletach. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.

Jednocześnie informuję Państwa, że we współpracy z organem prowadzącym - Gminą Zwoleń otrzymane laptopy zostały użyczone uczniom zgodnie z przyjętym Regulaminem. Ze szkolnych zasobów skorzystali kolejni uczniowie. W miarę nowych możliwości będziemy Państwa informować.

Szanowni Państwo jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i zapraszamy do współpracy i współdziałania.

Elżbieta Wargacka - Dyrektor Szkoły

 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Informuję, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w czasie zdalnego nauczania pracują na platformie G Suite. Działamy zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz z przepisami bezpieczeństwa w tym zakresie.

 

Elżbieta Wargacka – Dyrektor szkoły

 

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w dniach 27.04.2020r. - 24.05.2020r. będą kontynuować nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów oraz weryfikowali ich wiedzę i umiejętności w formie przekazanej Państwu przez wychowawców i nauczycieli.

Nauczyciele będą również przekazywali Uczniom i Rodzicom informacje o uzyskanych przez ucznia ocenach za pomocą e-dziennika Librus.

Jednocześnie przypominam, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zajęcia zdalne nie będą się odbywały.

O dalszych działaniach będą Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz e-dziennika Librus.

Elżbieta Wargacka – Dyrektor szkoły

 

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w dniach 15.04.2020r. - 24.04.2020r. będą kontynuować nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 14.04.2020r.

Nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów oraz weryfikowali ich wiedzę i umiejętności, w tym również informowali uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

O dalszych działaniach będą Państwo informowani za pomocą strony internetowej oraz e-dziennika Librus.

Elżbieta Wargacka – Dyrektor szkoły

 

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w dniach 25.03.2020r. - 08.04.2020r. prowadzili nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 24.03.2020r.

W tym okresie nauczyciele monitorowali postępy uczniów oraz weryfikowali ich wiedzę i umiejętności w formie przekazanej Państwu przez wychowawców i nauczycieli oraz udzielali konsultacji uczniom i ich rodzicom za pomocą wiadomości w e-dzienniku Librus, telefonicznie za obopólną zgodą oraz za pomocą poczty elektronicznej w określonych przez nauczyciela godzinach, przekazanych do wiadomości rodziców.

Szanowni Państwo!

W przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej okresu kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani o nowych ustaleniach za pomocą strony internetowej oraz e-dziennika Librus.

Elżbieta Wargacka - Dyrektor Szkoły

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi i uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej dla dzieci i uczniów. 

 

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Elżbieta Wargacka – Dyrektor Szkoły

 

 

Szkoła z TVP

30 marca 2020 r. o godzinie 8:00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP. Materiały są emitowane od poniedziałku do piątku na czterech antenach Telewizji Polskiej: TVP3, TVP Historia, TVP Rozrywka i TVP Sport w dwóch blokach: porannym – rozpoczynającym się o godzinie 8:00 i powtórzeniowym – od godziny 12:30. Dostępne będą także na VOD.TVP.PL. Plan lekcji „Szkoły z TVP” zostanie na stronie szkolaztvp.pl. Pasmo skierowane jest do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych.

Ponadto od 23 marca 2020 r. na TVP ABC można oglądać „Domowe przedszkole”, dostępne również na VOD TVP.PL. To oferta dla przedszkolaków i ich rodziców.

Zapraszamy do oglądania.

 

 

Kształcenie na odległość

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Od 25 marca 2020 roku nauka z uczniami będzie prowadzona z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala formy pracy zdalnej z każdym uczniem. Informacje te przekazuje nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. Działania w ramach nauczania zdalnego w naszej szkole będą prowadzone w oparciu o:

üdziennik elektroniczny Librus;

üzintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

üstronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej np. https://www.oke.waw.pl/,

üudostępnianie materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

ükomunikację poprzez pocztę elektroniczną;

üprogramy telewizji publicznej i audycje radiowe;

üzamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

üpodręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń posiada;

ükontakt telefoniczny z nauczycielem za obopólną zgodą.

 

Uczniu

 

üSamodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt
z wychowawcą i nauczycielami (np. przez e-dziennik Librus).

üPamiętaj, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!

üWszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

üNie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

üPrzestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.

üPamiętaj o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!)

 

Rodzicu

 

üZachęcaj dzieci do samodzielnej pracy.

üBądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego Librus, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

üW miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Organizacja pracy z uczniami będzie odbywać się zgodnie z planem obowiązującym na czas zdalnego nauczania.

Działania te zostały podjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020 roku.

Informacje na temat kształcenia na odległość będą sukcesywnie zamieszczane.

Elżbieta Wargacka - Dyrektor Szkoły

 

 

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu w okresie zdalnego nauczania korzystają  z wszelkich możliwych źródeł, aby lekcje były atrakcyjne i urozmaicone. Bardzo zależy nam, aby wszelkie rozwiązania były  bezpieczne dla Państwa dzieci. Jesteśmy na etapie wdrażania platformy G Suite, która umożliwia szkołom bezpłatne narzędzia do edukacji zdalnej. Zakończyliśmy już proces przekazywania uczniom adresów i haseł dostępu oraz instrukcji logowania do platformy  i zaczęły się pierwsze lekcje online, których z dnia na dzień jest coraz więcej. Opracowaliśmy Regulamin korzystania z platformy i bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z nim poprzez E-dziennik Librus. Zależy nam na tym, aby lekcje odbywały się zgodnie z wytycznymi MEN oraz przepisami prawa (w tym autorskiego).

Szanowni Państwo, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w pierwszym zalogowaniu się do platformy lub ma inne trudności z dostępem do platformy edukacyjnej G Suite, prosimy o kontakt z administratorem lub zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły. Informujemy również, że jest możliwość korzystania z platformy na smartfonach i tabletach. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.

Jednocześnie informuję Państwa, że we współpracy z organem prowadzącym - Gminą Zwoleń otrzymane laptopy zostały użyczone uczniom zgodnie z przyjętym Regulaminem. Ze szkolnych zasobów skorzystali kolejni uczniowie. W miarę nowych możliwości będziemy Państwa informować.

Szanowni Państwo jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i zapraszamy do współpracy i współdziałania.

Elżbieta Wargacka - Dyrektor Szkoły

 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise