Panorama2.jpg
 

Kształcenie na odległość

 

Szkoła z TVP

30 marca 2020 r. o godzinie 8:00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP. Materiały są emitowane od poniedziałku do piątku na czterech antenach Telewizji Polskiej: TVP3, TVP Historia, TVP Rozrywka i TVP Sport w dwóch blokach: porannym – rozpoczynającym się o godzinie 8:00 i powtórzeniowym – od godziny 12:30. Dostępne będą także na VOD.TVP.PL. Plan lekcji „Szkoły z TVP” zostanie na stronie szkolaztvp.pl. Pasmo skierowane jest do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych.

Ponadto od 23 marca 2020 r. na TVP ABC można oglądać „Domowe przedszkole”, dostępne również na VOD TVP.PL. To oferta dla przedszkolaków i ich rodziców.

Zapraszamy do oglądania.

 

 

Kształcenie na odległość

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Od 25 marca 2020 roku nauka z uczniami będzie prowadzona z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala formy pracy zdalnej z każdym uczniem. Informacje te przekazuje nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. Działania w ramach nauczania zdalnego w naszej szkole będą prowadzone w oparciu o:

üdziennik elektroniczny Librus;

üzintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

üstronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej np. https://www.oke.waw.pl/,

üudostępnianie materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

ükomunikację poprzez pocztę elektroniczną;

üprogramy telewizji publicznej i audycje radiowe;

üzamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

üpodręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń posiada;

ükontakt telefoniczny z nauczycielem za obopólną zgodą.

 

Uczniu

 

üSamodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt
z wychowawcą i nauczycielami (np. przez e-dziennik Librus).

üPamiętaj, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!

üWszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

üNie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

üPrzestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.

üPamiętaj o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!)

 

Rodzicu

 

üZachęcaj dzieci do samodzielnej pracy.

üBądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego Librus, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

üW miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Organizacja pracy z uczniami będzie odbywać się zgodnie z planem obowiązującym na czas zdalnego nauczania.

Działania te zostały podjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020 roku.

Informacje na temat kształcenia na odległość będą sukcesywnie zamieszczane.

Elżbieta Wargacka - Dyrektor Szkoły

 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise