Zajęcia logopedyczne

 

Mowa ludzka jest najdoskonalszym sposobem językowego porozumiewania się. Odgrywa najbardziej znaczącą rolę w komunikacji interpersonalnej. Pozwala wyrazić wszystkie zamierzone i niezamierzone reakcje ludzkie, ujawnić emocje, przekazać informacje. Dlatego rodzice z dużą uwagą powinni obserwować etapy rozwoju mowy u swoich dzieci. Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma podstawowe znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego sukcesów szkolnych.

 

 

Kiedy do logopedy?

 

Jeśli Twoje dziecko:

rozwój mowy dziecka jest opóźniony w stosunku do rówieśników

wypowiedzi dziecka są niezrozumiałe

podczas artykulacji wsuwa język między zęby

w 4 r.ż. niepoprawnie wypowiada zgłoski s, z, c, dz oraz nie podejmuje prób wymowy sz, ż, cz, dż

ma trudności z rozumieniem komunikatów

ma 6 lat i nieprawidłowo wypowiada głoskę r

 

 

 

Cele zajęć logopedycznych:

  • korygowanie wad wymowy,
  • kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym.

 

Organizacja zajęć logopedycznych:

Nasza szkoła dysponuje gabinetem logopedycznym wyposażonym w specjalistyczne multimedialne programy oraz inne pomoce terapeutyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-3-4 osobowych.

 

Kwalifikacja do zajęć logopedycznych:

  • zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w orzeczeniach i opiniach uczniów,
  • przesiewowe logopedyczne badania uczniów na początku roku szkolnego,
  • wnioski wychowawców klas lub rodziców.

 

Godziny pracy logopedy

w roku szkolnym 2022/2023:

 

Poniedziałek 9:40-14:15

Wtorek 8:00-13:15

Środa 8:00-13:15

Czwartek 8:50-10:30, 12:30-13:15

Piątek 8:50-9:30, 12:30-13:15

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy.

 

 

Ćwiczenia logopedyczne:

 

1. uśmiechnij się szeroko

2. wymawiaj głośno: a - o - e - u - y - i

3. uśmiechnij się i pokaż zęby

4. puść całuski

5. dmuchaj na wiatraczki lub piórka (wdech nosem, wydech ustami)

 

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates