Panorama3.jpg

 

 

Procedury Bezpieczeństwa - aktualizacja (PDF, 233KB)

 

 

 

 

 

 

 

Zwoleń, dn. 28.05.2021 r.

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 824) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informuję, że od poniedziałku tj. od 31 maja 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I–VIII uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole.

Plany zajęć lekcyjnych w obydwu budynkach nie ulegają zmianie. Przyporządkowane sale lekcyjne w budynku przy ulicy Kościelnej pozostają bez zmian. Natomiast o ewentualnych zmianach sal dla klas IV-VI w budynku przy ulicy Ludowej poinformują wychowawcy.

Przywóz i odwóz uczniów odbywa się zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Uczniów korzystających z dożywiania informuję, że stołówka szkolna jest czynna. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 509 746 097.

Wejścia do budynków szkoły zostały oznaczone. Prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu.

 

BUDYNEK SZKOŁY UL. LUDOWA 35

Wejście nr 1- klasy: 1a,1b,1c,1d, 2b,3a, 3c, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d;

Wejście nr 2 - oddziały przedszkolne: 0b, 0c, 0d, 0e, klasy 2a, 5a, 5b, 5c;

Wejście nr 3 - oddział przedszkolny 0a; klasy: 2c, 2e, 3d;

Wejście nr 6 – klasy: 6a, 6b, 6h;

Wejście nr 7 – oddział przedszkolny - 5 – latki, oddział specjalny;

Wejście nr 8 - klasa 2d, 3b, odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej;

Wejście nr 9 – oddział przedszkolny – 3,4,5 – latki.

 

BUDYNEK SZKOŁY UL. KOŚCIELNA 7

Wejście nr 1 (od ul. Kościelnej) - klasy: 8a, 8b, 8c, 8d, 6c, 6e, 6f, 6g;

Wejście nr 2 (od ul. Ks. Packa) – klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f.

 

Pedagodzy szkolni w miarę potrzeb i możliwości będą udzielali wsparcia uczniom i rodzicom.

Ponadto informuję, że dzień 4 czerwca 2021 r. tj. piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 16.00. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z kierownikiem świetlicy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 572 509 175.

W szkole obowiązują regulaminy, procedury bezpieczeństwa oraz wytyczne MEiN, GIS, MZ. Prosimy o ich przestrzeganie.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Zwoleń, dn. 11.05.2021 r.

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 824) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informuję, że od poniedziałku tj. od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I-III, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie z oddziału specjalnego uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach w szkole.

W tych dniach ograniczenie funkcjonowania szkoły podstawowej w zakresie klas IV-VIII będzie polegało na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informuję, że nauczanie w klasach IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu będzie odbywać się według obowiązującego planu zajęć, ale zgodnie z następującym harmonogramem:

 

od 17.05.2021 r do 21.05.2021 r.

Zajęcia stacjonarne w szkole – klasy

Zajęcia zdalne – klasy

IVa – wych. W. Skorek

IVc – wych. R. Kramarczyk

IVb – wych. U. Pomarańska

IVd – wych. R. Podwojska

Va – wych. M. Matyga

Vb – wych. B. Bednarczyk

VIa – wych. R. Rybak

Vc – wych. E. Chachlowska

VIb – wych. I. Węcławska-Grudzińska

VIf – wych. D. Wolszczak

VIc – wych. B. Chołuj

VIg – wych. I. Molendowska

VIe – wych. L. Gorczyca

VIh – wych. I. Siwierska

VIIa – wych. D. Imańska

VIId – wych. M. Gołębiowska

VIIb – wych. A. Zyzek

VIIe – wych. T. Kaczmarek

VIIc – wych. A. Chołuj

VIIf – wych. A. Figura

VIIIa – wych. K. Stypiński

VIIIc – wych. C. Imański

VIIIb – wych. M.U.Bronisz-Dąbrowska

VIIId – wych. A. Kaczmarska

 

24.05.2021 r. i 28.05.2021 r.

Zajęcia stacjonarne w szkole

klasy

Zajęcia zdalne – klasy

IVc – wych. R. Kramarczyk

IVa – wych. W. Skorek

IVd – wych. R. Podwojska

IVb – wych. U. Pomarańska

Vb – wych. B. Bednarczyk

Va – wych. M. Matyga

Vc – wych. E. Chachlowska

VIa – wych. R. Rybak

VIf – wych. D. Wolszczak

VIb – wych. I. Węcławska-Grudzińska

VIg – wych. I. Molendowska

VIc – wych. B. Chołuj

VIh – wych. I. Siwierska

VIe – wych. L. Gorczyca

VIId – wych. M. Gołębiowska

VIIa – wych. D. Imańska

VIIe – wych. T. Kaczmarek

VIIb – wych. A. Zyzek

VIIf – wych. A. Figura

VIIc – wych. A. Chołuj

VIIIc – wych. C. Imański

VIIIa – wych. K. Stypiński

VIIId – wych. A. Kaczmarska

VIIIb – wych. M.U. Bronisz-Dąbrowska

 

Przekazuję bardzo ważną informację, że dni 25, 26, 27 maja 2021 r. tj. wtorek, środa, czwartek są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Świetlica w budynku szkoły ul. Ludowa 35 zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 572 509 175 - kierownik świetlicy. W tych dniach odbywać się będą egzaminy ósmoklasistów.

Przywóz i odwóz uczniów odbywa się zgodnie z dotychczasowym rozkładem z wyjątkiem dni, w których odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. Informacja dla uczniów dojeżdżających z klas ósmych przekazana będzie przez e-dziennik.

Nauczanie zdalne z uczniami klas IV-VIII nauczyciele prowadzą z sal lekcyjnych z obydwu budynków przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Biblioteki w obydwu budynkach funkcjonują bez zmian.

Stołówka szkolna zapewnia dożywianie dla uczniów uczących się stacjonarnie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 509 746 097. W tym czasie świetlice szkolne pracują na dotychczasowych zasadach.

Wejścia do budynków szkoły zostały oznaczone. Prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu.

 

BUDYNEK SZKOŁY UL. LUDOWA 35

Wejście nr 1 - klasy: 1a,1b,1c,1d, 2b,3a, 3c, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d;

Wejście nr 2 - oddziały przedszkolne: 0b, 0c, 0d, 0e, klasy 2a, 5a, 5b, 5c;

Wejście nr 3 - oddział przedszkolny 0a; klasy: 2c, 2e, 3d;

Wejście nr 6 – klasy: 6a, 6b, 6h;

Wejście nr 7 – oddział przedszkolny - 5–latki, oddział specjalny;

Wejście nr 8 - klasa 2d, 3b, odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej;

Wejście nr 9 – oddział przedszkolny – 3,4,5 – latki.

 

BUDYNEK SZKOŁY UL. KOŚCIELNA 7

Wejście nr 1 (od ul. Kościelnej) - klasy: 8a, 8b, 8c, 8d, 6c, 6e, 6f, 6g;

Wejście nr 2 (od ul. Ks. Packa) – klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie pedagodzy szkolni w miarę potrzeb i możliwości będą udzielali Wam wsparcia.

Prosimy o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole i wytycznych MEiN, GIS, MZ.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Harmonogram powrotu uczniów

Zwoleń, dn. 30.04.2021 r.

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Informuję Państwa, że 4 maja 2021 r. (wtorek) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica zapewnia opiekę.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od 05 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniowie z oddziału specjalnego oraz uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach w szkole.

Przywóz i odwóz uczniów odbywa się zgodnie z rozkładem.

Nauczanie zdalne z uczniami klas IV-VIII nauczyciele prowadzą z sal lekcyjnych z obydwu budynków przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Biblioteki w obydwu budynkach funkcjonują bez zmian.

Pedagodzy szkolni w miarę potrzeb i możliwości będą udzielali wsparcia uczniom i rodzicom.

Stołówka szkolna zapewnia dożywianie dla uczniów uczących się stacjonarnie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 509 746 097.

W tym czasie świetlica szkolna w budynku ul. Ludowa 35 - funkcjonuje. Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia stacjonarne na terenie szkoły i korzystają ze świetlicy.

Wejścia do budynku szkoły zostały oznaczone. Prosimy o przestrzeganie ustalonego harmonogramu:

Wejście nr 1 - klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 3a, 3c, 3e;

Wejście nr 2 - oddziały przedszkolne: 0b, 0c, 0d, 0e, klasa 2a;

Wejście nr 3 - oddział przedszkolny 0a; klasy: 2c, 2e, 3d;

Wejście nr 7 – oddział przedszkolny - 5–latki, oddział specjalny;

Wejście nr 8 - klasa 2d, 3b, odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej;

Wejście nr 9 – oddział przedszkolny – 3,4,5 – latki.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur bezpieczeństwa sanitarnego opracowanych na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w zajęciach w nauczaniu zdalnym

Oto 10 najważniejszych zasad, które pozwolą nauczycielom stworzyć warunki do nauki online.

 

Zasada 1.

Poznanie możliwości technologicznych uczniów oraz zasoby, jakimi dysponują (sprzęt, Internet, możliwości lokalowe, sytuacja rodzinna).

Zasada 2.

Zaplanowanie i właściwa organizacja nauki zdalnej.

Zasada 3.

Zbudowanie właściwych relacji z uczniami. Ustalenie sposobów komunikacji z uczniami.

Zasada 4.

Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami. Podawanie prostych i jasnych sposobów komunikowania się, umożliwiających rodzicom wsparcie własnych dzieci.

Zasada 5.

Budowanie przyjaznej atmosfery. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zasada 6.

Przestrzeganie planu zajęć ustalonego z uczniami. Stworzenie możliwości kreatywnego uczestniczenia w zajęciach i możliwości twórczego działania uczniów.

Zasada 7.

Ocenianie uczniów zgodne z ocenianiem zawartym w Statucie szkoły.

Zasada 8.

Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów.

Zasada 9.

Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się doświadczeniem.

Zasada 10.

Dbanie o siebie i innych oraz wspieranie się.

Pedagog szkolny

 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej

im Wł. Jagiełły w Zwoleniu

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.11.2020 r. od poniedziałku tj. 30.11.2020 r. do 03.01.2021 r. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I - VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. Ponadto informuję, że zimowa przerwa świąteczna będzie trwać od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zajęcia edukacji zdalnej prowadzone będą na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi z oddziałów przedszkolnych kontynuują nauczanie stacjonarne w szkole. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pełni dyżur.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. (DZ.U. Poz.2111) ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.01.2021 r.

Dyrektor szkoły:

Elżbieta Wargacka

 

 

 

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im Wł. Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 04.11.2020 r. od poniedziałku tj. 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III, a także zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Uczniowie klas ósmych po uzgodnieniu, mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami lub w małych grupach do 5 osób.

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg. dotychczas obowiązującego planu zajęć. Ponadto informuję, że biblioteki będą funkcjonowały bez zmian.

Oddziały przedszkolne i oddział specjalny funkcjonują na dotychczasowych zasadach zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne w szkole według planu uzgodnionego z rodzicami ucznia. Informuję zainteresowanych rodziców, że stołówka szkolna zapewnia dożywianie.

Szkoła w dniach od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej, a w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID- 19.

Przywóz i odwóz dzieci odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. od poniedziałku tj. 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Oddziały przedszkolne, oddział specjalny oraz klasy I - III funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

Ponadto informuję, że świetlice szkolne i biblioteki w obydwu budynkach będą funkcjonowały bez zmian.

Jednocześnie przypominam, że dzień 30.10.2020 r. (piątek) i dzień 02.11.2020 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor szkoły

 

Free Joomla! templates by Engine Templates