Nasz patron - Władysław Jagiełło

 obraz Władysława Jagiełły

     Władysław Jagiełło żył w latach 1351-1434. Był Wielkim Księciem Litewskim (1377-1401). W roku 1386, w wyniku realizacji układu polsko-litewskiego zawartego w Krewie, został królem Polski. W zamian za rękę królowej Jadwigi zobowiązał się, wraz z całą Litwą, przyjąć chrzest oraz połączyć ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim. W 1401 roku rządy na Litwie oddał stryjecznemu bratu – Witoldowi, zachowując dla siebie jedynie władzę zwierzchnią. Od chwili powołania na tron, Władysław Jagiełło większość czasu poświęcał sprawom Polski. Co rok objeżdżał wszystkie ziemie Królestwa, rozstrzygając spory, sprawując sądy, kontrolując działalność starostów i urzędników. W końcu listopada wyjeżdżał na Litwę, by spędzić tam Boże Narodzenie i Nowy Rok. W przerwach między wyjazdami przebywał w Korczynie, gdzie wybudował sobie dwór.

   Najważniejszym wydarzeniem historycznym za czasów panowania króla Władysława Jagiełły była bitwa pod Grunwaldem zakończona klęską wojsk krzyżackich. Do rozprawy  przygotowywano się długo i starannie, skupiając siły zbrojne oraz przygotowując grunt pod względem politycznym. Data 15 lipca 1410 roku należy do najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo nad Krzyżakami rozsławiło w świecie imię Polski i jej króla.

Ciekawostka: Przed bitwą pod Grunwaldem Władysław Jagiełło miał nadzieję na zawarcie pokoju, aby nie przelewać na darmo krwi rycerzy. Jednak Ulrich von Jungingen przysłał mu poselstwo, które przywiozło polskiemu władcy dwa nagie miecze. Król powiedział wówczas: „Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła”.

Władysław Jagiełło rozumiał znaczenie oświaty, doceniał społeczną rolę nauki i kultury. Dzięki jego inicjatywie w 1400 roku została odnowiona Akademia Krakowska, najstarsza polska uczelnia wyższa, której zawdzięczamy wykształcenie wielu znakomitych uczonych.

Ciekawostka: Królowa Jadwiga przeznaczyła na reaktywację Akademii Krakowskiej wszystkie swoje klejnoty, ale zasługą Władysława Jagiełły była realizacja tego działa. Daje temu wyraz nazwa uczeni, stosowana do dziś: Uniwersytet Jagielloński.

Władysław Jagiełło panował łącznie 57 lat z czego 48 w Polsce – najdłużej ze wszystkich polskich monarchów. Jagiełło był władcą wybitnym. Na szczególną uwagę zasługuje jego tolerancja i poczucie realizmu, umiejętność trzeźwej oceny sytuacji i chłodnej kalkulacji, cierpliwość i elastyczność. Wszystkie te cechy pozwoliły mu spełniać rolę wybitnego polityka średniowiecznej Europy. Władysław Jagiełło zostawił związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale zaliczający się do pierwszych potęg ówczesnej Europy. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z panowaniem której związane są czasy największej świetności Korony Królestwa Polskiego.

Ciekawostka: Władysław Jagiełło miał kilka nawyków, które zadziwiały ówczesnych. Zaraz po przebudzeniu kilka godzin spędzał w toalecie. Król kąpał się codziennie. Był też bardzo pobożny. Kilka razy dziennie uczestniczył we mszach świętych. Ulubionym zajęciem króla były łowy. Nie jadał jabłek, gdyż był uczulony na ich zapach.

Władysław Jagiełło zmarł w wieku osiemdziesięciu trzech lat, dnia         1 czerwca 1434 roku. Dziś spoczywa w najbardziej godnym miejscu – Katedrze na Wawelu w Krakowie.

Ciekawostka: Podaje się, iż przyczyną śmierci króla było wyziębienie organizmu, którego sędziwy król nabawił się w nocy w lesie, słuchając śpiewu słowika.

W 1425 roku król Władysław Jagiełło nadał naszemu miastu prawa miejskie. Od tej pory nie ma już wsi Gotardowa Wola lecz miasto Zwoleń.

Free Joomla! templates by Engine Templates