Panorama2.jpg
 

01.10.2019r. Pielgrzymka na Święty Krzyż

Pielgrzymka na Święty Krzyż

 

Dnia 01.10.2019r. uczniowie klas 8. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły wzięli udział w szkolnej pielgrzymce na Święty Krzyż. Trzeba było w sposób szczególny pomodlić się i oddać Bogu ich ostatni rok nauki w naszej szkole, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, czekające ich egzaminy, wybór nowej szkoły i kierunku dalszej edukacji. Wiele intencji, dlatego miejsce specjalne.

Pielgrzymka wyruszyła o godz. 7.30 w liczbie 48 uczniów wraz z opiekunami: p. Dyrektorem Zbigniewem Plewickim, p. Małgorzatą Gogacz, p. Iwoną Tarasińską i s. Iwoną Turowską oraz gościem specjalnym – ks. Proboszczem Bernardem Kasprzyckim.

Z Nowej Słupi do bazyliki mniejszej pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu dotarliśmy Szlakiem Królewskim. O godz. 10.30 zwiedziliśmy to najstarsze polskie sanktuarium, czego ukoronowaniem było krótkie nabożeństwo ucałowania relikwii Krzyża Świętego podarowanych przez królewicza węgierskiego Emeryka. Na rozpoczęcie nabożeństwa usłyszeliśmy istotną i dobrze, że przypomnianą prawdę, iż „całuje się nie byle co i byle kogo, ale osoby i rzeczy ważne!” To był klucz do uklęknięcia i adoracji.

Następnym punktem naszej pielgrzymki była Eucharystia sprawowana przez Ks. Proboszcza w naszych intencjach. Każdy z nas przyjechał tu i wszedł na Łysą Górę z intencją własną, jednak w sposób szczególny towarzyszyła nam pamięć o p. Elżbiecie Kramek – modliliśmy się o jej zdrowie. W modlitwach powierzaliśmy Bogu także naszych zmarłych nauczycieli: p. Irenę Szymańską oraz p. Jerzego Grzegorza Markiewicza. Po Mszy Świętej zwiedziliśmy muzeum misyjne Księży Misjonarzy Oblatów i ruszyliśmy z powrotem, ale już inną trasą.

W przerwie znaleźliśmy chwilę, by coś zjeść, a potem kurs na Wąchock. Tam przywitał nas pomnik Jana Piwnika „Ponurego”, a nieopodal za nim opactwo Cystersów z XIII wieku. Krążąc wokół wirydarza zobaczyliśmy refektarz, kapitularz, kościół św. Floriana, oraz karcer dla mnichów i to był ostatni punkt naszej szkolnej pielgrzymki.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise