Panorama3.jpg
 

13.12.2019 Wyrażamy siebie pomagając innym

Wyrażamy siebie pomagając innym

 

2019.12.13 003Boże Narodzenie to czas szczególny i niezwykły. Czas rodzinnych spotkań, wspólnego kolędowania, pamięci o bliskich, niesienia pomocy i radości ludziom tego potrzebującym. Wiemy, że zwłaszcza w tym czasie ludziom starszym, chorym i potrzebującym wsparcia doskwiera samotność. Wzorem lat ubiegłych społeczność naszej szkoły zaangażowała się więc w pomoc świąteczną podopiecznym MOPS w Zwoleniu. 

Do akcji charytatywnej realizowanej w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” przystąpiło w bieżącym roku 19 nauczycieli biorących udział w projekcie wraz ze swoimi wychowankami, chętnymi do niesienia pomocy uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły. 13 grudnia przekazaliśmy pracownikom MOPS w Zwoleniu wykonane przez nas kartki bożonarodzeniowe z życzeniami od społeczności całej szkoły, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne oraz paczki z produktami spożywczymi, słodyczami i owocami. W akcję, jak co roku, włączyła się również pani Aneta Makuch - prywatny przedsiębiorca, która ofiarowała świąteczne makowce. Akcja trwała od 18 listopada do 12 grudnia 2019r.

 

Oddziałowi przedszkolnemu, uczniom uczęszczającym na świetlicę szkolną w obydwu budynkach, a także klasom Ic, Ie, 2c, 2d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 5g, 5h, 6b, 6d, 6e, 6f, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d oraz ich wychowawcom należą się szczególne podziękowania za bardzo duże zaangażowanie w działania.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom wspierającym naszą akcję oraz Pani Joannie Kubkowskiej - kierownik MOPS i Pani Annie Kusyk - zastępcy kierownika MOPS w Zwoleniu.


„Pamiętajmy, że o tym kim jesteśmy świadczy traktowanie drugiego człowieka”.

Koordynator akcji 
Teresa Grzybowska

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise