Panorama2.jpg
 

Numer rachunku bankowego

 

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie dobrowolnych wpłat
na rachunek bankowy o nr 70 91570002 0000 0000 0303 0001.

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie
imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza.  

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise