Panorama3.jpg
 

Pedagog w okresie zdalnego nauczania

 

W trakcie prowadzenia zdalnego nauczania przez nauczycieli PSP Zwoleń uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym przez dziennik elektroniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 13.00.

 

Uczniowie i rodzice mogą zwrócić się z zapytaniami, wątpliwościami, problemami, które mogą pojawić się w związku z nauczaniem zdalnym.

 

Pedagog będzie w miarę potrzeb i możliwości udzielał wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego.

 

Pedagog będzie także wspomagał nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

                                                                                                                                                                                Pedagog szkolny: Marzena Norowska

 

skuteczna nauka

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

W naszej szkole funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

 mgr Beata Michalska (budynek przy ulicy Ludowej 35)

mgr Marzena Norowska (budynek przy ulicy Kościelnej 7)

 

             Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej   w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Czytaj więcej: Pedagog szkolny

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise