Panorama3.jpg
 

Pedagog szkolny

 

W naszej szkole funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

 mgr Beata Michalska (budynek przy ulicy Ludowej 35)

mgr Marzena Norowska (budynek przy ulicy Kościelnej 7)

 

             Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej   w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

 

Pedagog szkolny:

§  udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

§  udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

§  udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

§  przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

§  rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

§  udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 

§  udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, 

§  prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców, 

§  organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

§  wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich, 

§  wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej, 

§  prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

                   Uczniu - zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

§  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

§  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

§  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

§  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

§  Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

§  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

          

Przyjdź także z każdą sprawą,
z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise