Panorama3.jpg
 

Plan zdalnego nauczania

PLAN ZAJĘĆ ZDALNYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

WAŻNY OD DNIA 25.03.2020

   

0a – 5 latki

0b

0c

0d

0e

   

A. Badeńska

H. Furga

L. Wieczorek

A. Mróz

B. Sobieszek

Poniedziałek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

2

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

J. angielski

Zajęcia

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Piątek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

   

1a

1b

1c

1d

1e

   

B. Cieloch

R.

Kaczmarczyk

A. Duliasz

H.

Borowska

A.

Dmuchowska

Poniedziałek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia komp.

2

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

3

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Religia

W -f

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia kom

Religia

2

Zajęcia

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

W -f

2

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia komp.

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Czwartek

1

Zajęcia komp.

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia.

J. angielski

3

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

Piątek

1

W –f

W -f

Zajęcia komp.

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

   

2a

2b

2c

2d

2e

   

U. Polak

B. Solecka

E. Borowiecka

E. Kochanek

  1. A.Sitek

Poniedziałek

1

Zajęcia

J. angielski

W-f

Religia

Zajęcia

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

W -f

Zajęcia

Zajęcia

J .angielski

Zajęcia komp.

2

Religia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia  

Zajęcia komp.

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zaj. komp.

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia komp.        

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Piątek

1

Zajęcia

W –f

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia komp.

Religia

Zajęcia

J. angielski

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

   

3a

3b

3c

3d

   

M. Kutyła

D. Grabarczyk

M. Śmietanka

D. Chołuj-Borowiecka

Poniedziałek

1

Religia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

2

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia komp.

J. angielski

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

W -f

J. angielski

Zajęcia

W -f

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia komp.

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia komp.          

Zajęcia

Religia

J. angielski

Piątek

1

Zajęcia

W -f

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia komp.

Zajęcia

   

4a

4b

4c

   

M. Matyga

B. Bednarczyk

E. Chachlowska

Poniedziałek

1

J. polski

Matematyka

Matematyka

2

Muzyka

Religia

J. angielski

3

Matematyka

J. polski

Muzyka

4

J. angielski

W –f

J. polski

Wtorek

1

Matematyka

Technika

Religia

2

Przyroda

J. polski

J. polski

3

J. polski

Plastyka

Matematyka

4

J. angielski

Przyroda

Historia

Środa

1

J. angielski

J. polski

Matematyka

2

Historia

Historia

J. angielski

3

W –f

Matematyka

J. polski

4

J. polski

J. angielski

Przyroda

Czwartek

1

Informatyka

J. polski

J. polski

2

J. polski

Matematyka

Plastyka

3

Religia

Muzyka

Technika

4

Matematyka

J. angielski

Matematyka

Piątek

1

Matematyka

Informatyka

J. polski

2

Technika

J polski

J. angielski

3

J. polski

Matematyka

Informatyka

4

Plastyka

J. angielski

W –f

   

5a

5b

5c

5d

5e

   

R. Rybak

I.Więcławska-Grudzińska

B.Chołuj

K. Pomarański

L. Gorczyca

Poniedziałek

1

J angielski

Matematyka

W –f

J. polski

J. angielski

2

J. polski

J. polski

J. polski

Matematyka

Matematyka

3

Matematyka

Religia

Matematyka

Technika

J. polski

4

Geografia

Biologia

Technika

Muzyka

Religia

Wtorek

1

Matematyka

Matematyka

J. polski

J. angielski

J. polski

2

Informatyka

W –f

Historia

Matematyka

Geografia

3

W –f

J. polski

Religia

J. polski

J. angielski

4

J. polski

J. angielski

Matematyka

W –f

Matematyka

Środa

1

J. polski

Matematyka

Plastyka

Historia

Biologia

2

Matematyka

Technika

J. polski

Geografia

Muzyka

3

Historia

J. polski

Matematyka

Biologia

Matematyka

4

J. angielski

Plastyka

J. angielski

J. polski

J. polski

Czwartek

1

Matematyka

Historia

Biologia

J. angielski

Informatyka

2

Biologia

Informatyka

Geografia

J. polski

J. polski

3

J. polski

J. angielski

J. polski

Matematyka

Matematyka

4

Muzyka

J. polski

J. angielski

Plastyka

Historia

Piątek

1

Plastyka

Geografia

Matematyka

Religia

W –f

2

J. angielski

Matematyka

Informatyka

Matematyka

Plastyka

3

Religia

J. polski

J. angielski

J. polski

J. polski

4

J. polski

Muzyka

J. polski

J. angielski

Technika

5

Technika

J. angielski

Muzyka

Informatyka

J. angielski

   

5f

5g

5h

   

D. Wolszczak

I. Molendowska

I. Siwierska

Poniedziałek

1

J. angielski

J polski

J. angielski

2

Matematyka

J. angielski

Technika

3

J. polski

Matematyka

Biologia

4

Plastyka

W –f

J. polski

Wtorek

1

Informatyka

J. polski

Matematyka

2

J. angielski

Informatyka

J. angielski

3

W –f

J. angielski

Informatyka

4

J. polski

Matematyka

J. polski

Środa

1

J. polski

Religia

Historia

2

Matematyka

J. polski

J. polski

3

Technika

J. angielski

Muzyka

4

Geografia

Biologia

Matematyka

Czwartek

1

J. angielski

Matematyka

J. polski

2

Matematyka

Technika

Religia

3

J. polski

J. polski

Plastyka

4

Religia

Geografia

Matematyka

Piątek

1

J. polski

J. polski

Matematyka

2

Historia

Muzyka

J. angielski

3

Muzyka

Plastyka

J. polski

4

Matematyka

Matematyka

Geografia

5

Biologia

Historia

W –f

   

6a

6b

6c

6d

6e

6f

   

D. Imańska

A. Zyzek

A. Chołuj

M .Gołębiowska

T. Kaczmarek

A. Figura

Poniedziałek

1

J. polski

Matematyka

J. angielski

Technika

Plastyka

J. polski

2

Biologia

J. polski

Informatyka

J. polski

Matematyka

Plastyka

3

J. angielski

Plastyka

Matematyka

W –f

J. polski

Matematyka

4

Matematyka

J. angielski

J. polski

J. angielski

Historia

Muzyka

5

Muzyka

W –f

Historia

Matematyka

J. angielski

J. angielski

Wtorek

1

Plastyka

Geografia

J .polski

Matematyka

Matematyka

Religia

2

J. angielski

Matematyka

Religia

J. polski

Muzyka

J .polski

3

J. polski

Informatyka

J. angielski

Muzyka

J. polski

Technika

4

Informatyka

J. polski

Plastyka

Religia

Biologia

Matematyka

Środa

1

Technika

J. polski

J. polski

Matematyka

J. angielski

J. angielski

2

J. angielski

Biologia

Geografia

Plastyka

Matematyka

J. polski

3

J. polski

Religia

Matematyka

Geografia

J. polski

Biologia

4

Matematyka

Matematyka

Technika

J. polski

Informatyka

W –f

Czwartek

1

Matematyka

J. angielski

J. polski

J. polski

Religia

J. polski

2

Historia

Muzyka

Biologia

Historia

J. polski

Informatyka

3

Religia

Historia

W –f

J. angielski

J. angielski

Matematyka

4

J. polski

J. polski

Matematyka

Biologia

Technika

Historia

Piątek

1

W –f

Technika

Muzyka

Informatyka

W –f

Matematyka

2

J. polski

J. polski

J .angielski

Matematyka

J. polski

Geografia

3

Matematyka

Matematyka

Matematyka

J. angielski

Geografia

J. angielski

4

Geografia

J. angielski

J. polski

J. polski

Matematyka

J .polski

   

7a

7b

7c

7d

   

K. Stypiński

U. Bronisz

A. Siepietowska

T. Grzybowska

Poniedziałek

1

J. polski

Informatyka

Historia

Muzyka

2

J. angielski

Historia

Fizyka

Matematyka

3

Chemia

Plastyka

J. polski

J. polski

4

Informatyka

Biologia

Matematyka

Plastyka

5

Matematyka

J .polski

Informatyka

Religia

Wtorek

1

J. polski

J. niemiecki

Matematyka

J. angielski

2

Plastyka

Matematyka

J. angielski

Historia

3

Geografia

Chemia

J. niemiecki

Matematyka

4

Religia

J. angielski

J. polski

J. polski

5

Matematyka

J. polski

Geografia

W –f

Środa

1

Historia

J. angielski

Muzyka

Matematyka

2

J. polski

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

3

J. angielski

Matematyka

J. polski

J. angielski

4

J. niemiecki

W –f

Matematyka

Biologia

5

Matematyka

Geografia

Plastyka

J. polski

Czwartek

1

Fizyka

Muzyka

J. polski

J. angielski

2

J. angielski

Matematyka

J. angielski

J. polski

3

J. polski

J. polski

Matematyka

Chemia

4

W –f

Fizyka

Religia

Matematyka

Piątek

1

Matematyka

J. angielski

J. polski

Geografia

2

Muzyka

Matematyka

Biologia

Fizyka

3

Biologia

Religia

W –f

J. polski

4

J. polski

J. polski

Chemia

Informatyka

   

8a

8b

8c

8d

   

A. Szczęsna

M. Gogacz

J .Orłowska

K. Oczkowski

Poniedziałek

1

Fizyka

Historia

W –f

Matematyka

2

J. polski

Geografia

J. polski

Historia

3

Matematyka

J. angielski

Edb

J. polski

4

J. niemiecki

Matematyka

J. angielski

Chemia

5

J. angielski

J. polski

Matematyka

Geografia

Wtorek

1

W –f

Edb

Religia

Biologia

2

Geografia

Matematyka

J .polski

J. polski

3

J. angielski

J. angielski

Matematyka

Matematyka

4

Matematyka

J. polski

Wos

J. angielski

5

J. polski

Chemia

J. angielski

Religia

Środa

1

Informatyka

Matematyka

Geografia

Matematyka

2

Wos

Religia

J. polski

Informatyka

3

Religia

J. polski

Informatyka

Wos

4

J. polski

Wos

Historia

J .polski

5

Biologia

Informatyka

Matematyka

J. angielski

czwartek

1

Chemia

Fizyka

J. niemiecki

J .polski

2

Edb

J .polski

J. polski

J. niemiecki

3

Matematyka

J.angielski

Chemia

W –f

4

J. polski

J. niemiecki

J. angielski

Matematyka

piątek

1

Historia

J. polski

Biologia

J. angielski

2

J. polski

W –f

Matematyka

J. polski

3

Matematyka

Biologia

J. polski

Fizyka

4

J. angielski

Matematyka

Fizyka

Edb

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise