Panorama2.jpg
 

Plan zdalnego nauczania

Harmonogram pracy

opiekuńczo - wychowawczej z elementami dydaktycznymi

nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej

im. W. Jagiełły w Zwoleniu

od dnia 01.06.2020r.

Dzień tygodnia

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi

Sala lekcyjna

Poniedziałek

Katarzyna Liberadzka

7.00- 11.30

Sala nr 2

Iwona Kuklińska

11.30-16.00

Sala nr 2

Justyna Krawiec

7.00-11.30

Wejście

 

Iwona Tarasińska

11.30 -16.00

Wejście

Wtorek

Iwona Kuklińska

7.00-11.30

Sala nr 2

Katarzyna Liberadzka

11.30-16.00

Sala nr 2

Wioletta Wątorska

7.00-11.30

Wejście

 

Iwona Tarasińska

11.30-16.00

Wejście

Środa

Iwona Kuklińska

7.00-11.30

Sala nr 2

Anna Zaborska

11.30-16.00

Sala nr 2

Anna Badeńska

10.00-10.45 język angielski

Sala nr 3

Wioletta Wątorska

7.00 – 11.30

Wejście

Katarzyna Liberadzka

11.30-16.00

Wejście

Czwartek 

Anna Zaborska

7.00-11.30

Sala nr 2

Iwona Tarasińska

11.30-16.00

Sala nr 2

Katarzyna Liberadzka

7.00-11.30

Wejście

 

Justyna Krawiec

11.30-16.00

Wejście

Piątek

Justyna Krawiec

7.00-11.30

Sala nr 2

Iwona Tarasińska

11.30-16.00

Sala nr 2

Anna Zaborska

7.00-11.30

Wejście

 

Iwona Siwierska

11.30.16.00

Wejście

Plan pracy świetlicy obowiązuje w dniach od 01.06 do 05.06.2020 r.  Plan może ulec zmianie.

                                Kierownik Świetlicy 

                                    Marzena Bojska

 

                             

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu 

 

stacjonarnie w budynku przy ul. Kościelnej 7

 

 od dnia 25.05. do 29.05.2020r.

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

13.00 – 15.00

Wtorek

13.00 – 15.00

Środa

11.00 – 13.00

czwartek

13.00 – 15.00

piątek

13.00 – 15.00

 

                                                                                                               Pedagog szkolny

Marzena Norowska

                                                                                                                                                           

Godziny pracy pedagoga szkolnego

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu

stacjonarnie w budynku przy ul. Ludowej 35

od dnia 1 czerwca 2020 r.

Dzień tygodnia

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

10.00-14.00

Wtorek

10.00-14.00

Środa

10.00-14.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

10.00-14.00

 

Pedagog szkolny

Beata Michalska

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ ZDALNYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

WAŻNY OD DNIA 25.03.2020

   

0a – 5 latki

0b

0c

0d

0e

   

A. Badeńska

H. Furga

L. Wieczorek

A. Mróz

B. Sobieszek

Poniedziałek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

2

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

J. angielski

Zajęcia

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Piątek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

   

1a

1b

1c

1d

1e

   

B. Cieloch

R.

Kaczmarczyk

A. Duliasz

H.

Borowska

A.

Dmuchowska

Poniedziałek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia kom

2

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

3

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Religia

W –f

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia kom

Religia

2

Zajęcia

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

W -f

2

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia kom

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Czwartek

1

Zajęcia kom

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia.

J. angielski

3

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

Piątek

1

W –f

W –f

Zajęcia kom

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. Angielski

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

   

2a

2b

2c

2d

2e

   

U. Polak

B. Solecka

E. Borowiecka

E. Kochanek

  1. A.Sitek

Poniedziałek

1

Zajęcia

J. angielski

W-f

Religia

Zajęcia

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Wtorek

1

W -f

Zajęcia

Zajęcia

J .angielski

Zajęcia kom

2

Religia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia  

Zajęcia kom

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zaj. komp.

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia   kom        

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Piątek

1

Zajęcia

W –f

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia kom

Religia

Zajęcia

J. angielski

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

   

3a

3b

3c

3d

   

M. Kutyła

D. Grabarczyk

M. Śmietanka

D. Chołuj-Borowiecka

Poniedziałek

1

Religia

Zajęcia

W -f

Zajęcia

2

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Zajęcia kom

J. angielski

Zajęcia

Wtorek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Religia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia

Religia

Zajęcia

Zajęcia

Środa

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

2

Zajęcia

Zajęcia

J. angielski

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

W -f

J. angielski

Zajęcia

W -f

Czwartek

1

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia kom

2

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia  

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

Zajęcia kom          

Zajęcia

Religia

J. angielski

Piątek

1

Zajęcia

W –f

Zajęcia

J. angielski

2

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

3

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

4

J. angielski

Zajęcia

Zajęcia kom

Zajęcia

   

4a

4b

4c

   

M. Matyga

B. Bednarczyk

E. Chachlowska

Poniedziałek

1

J. polski

Matematyka

Matematyka

2

Muzyka

Religia

Przyroda

3

Matematyka

J. polski

Muzyka

4

Przyroda

W –f

J. polski

Wtorek

1

Matematyka

Technika

Religia

2

Przyroda

J. polski

J. polski

3

J. polski

Plastyka

Matematyka

4

J. angielski

Przyroda

Historia

Środa

1

J. angielski

J. polski

Matematyka

2

Historia

Historia

J. angielski

3

W –f

Matematyka

J. polski

4

J. polski

J. angielski

Przyroda

Czwartek

1

Informatyka

J. polski

J. polski

2

J. polski

Matematyka

Plastyka

3

Religia

Muzyka

Technika

4

Matematyka

Przyroda

Matematyka

Piątek

1

Matematyka

Informatyka

J. polski

2

Technika

J polski

J. angielski

3

J. polski

Matematyka

Informatyka

4

Plastyka

J. angielski

W –f

   

5a

5b

5c

5d

5e

   

R. Rybak

I.Więcławska-Grudzińska

B.Chołuj

K. Pomarański

L. Gorczyca

Poniedziałek

1

J angielski

Matematyka

W –f

J. polski

J. angielski

2

J. polski

J. polski

J. polski

Matematyka

Matematyka

3

Matematyka

Religia

Matematyka

Technika

J. polski

4

Geografia

Biologia

Technika

Muzyka

Religia

Wtorek

1

Matematyka

Matematyka

J. polski

J. angielski

J. polski

2

Informatyka

W –f

Historia

Matematyka

Geografia

3

W –f

J. polski

Religia

J. polski

J. angielski

4

J. polski

J. angielski

Matematyka

W –f

Matematyka

Środa

1

J. polski

Matematyka

Plastyka

Historia

Biologia

2

Matematyka

Technika

J. polski

Geografia

Muzyka

3

Historia

J. polski

Matematyka

Biologia

Matematyka

4

J. angielski

Plastyka

J. angielski

J. polski

J. polski

Czwartek

1

Matematyka

Historia

Biologia

J. angielski

Informatyka

2

Biologia

Informatyka

Geografia

J. polski

J. polski

3

J. polski

J. angielski

J. polski

Matematyka

Matematyka

4

Muzyka

J. polski

J. angielski

Plastyka

Historia

Piątek

1

Plastyka

Geografia

Matematyka

Religia

W –f

2

J. angielski

Matematyka

Informatyka

Matematyka

Plastyka

3

Religia

J. polski

J. angielski

J. polski

J. polski

4

J. polski

Muzyka

J. polski

J. angielski

Technika

5

Technika

J. angielski

Muzyka

Informatyka

J. angielski

   

5f

5g

5h

   

D. Wolszczak

I. Molendowska

I. Siwierska

Poniedziałek

1

J. angielski

J polski

J. angielski

2

Matematyka

J. angielski

Technika

3

J. polski

Matematyka

Biologia

4

Plastyka

W –f

J. polski

Wtorek

1

Informatyka

J. polski

Matematyka

2

J. angielski

Informatyka

J. angielski

3

W –f

J. angielski

Informatyka

4

J. polski

Matematyka

J. polski

Środa

1

J. polski

Religia

Historia

2

Matematyka

J. polski

J. polski

3

Technika

J. angielski

Muzyka

4

Geografia

Biologia

Matematyka

Czwartek

1

J. angielski

Matematyka

J. polski

2

Matematyka

Technika

Religia

3

J. polski

J. polski

Plastyka

4

Religia

Geografia

Matematyka

Piątek

1

J. polski

J. polski

Matematyka

2

Historia

Muzyka

J. angielski

3

Muzyka

Plastyka

J. polski

4

Matematyka

Matematyka

Geografia

5

Biologia

Historia

W –f

   

6a

6b

6c

6d

6e

6f

   

D. Imańska

A. Zyzek

A. Chołuj

M .Gołębiowska

T. Kaczmarek

A. Figura

Poniedziałek

1

J. polski

Matematyka

J. angielski

Technika

Plastyka

J. polski

2

Biologia

J. polski

Informatyka

J. polski

Matematyka

Plastyka

3

J. angielski

Plastyka

Matematyka

W –f

J. polski

Matematyka

4

Matematyka

J. angielski

J. polski

J. angielski

Historia

Muzyka

5

Muzyka

W –f

Historia

Matematyka

J. angielski

J. angielski

Wtorek

1

Plastyka

Geografia

J .polski

Matematyka

Matematyka

Religia

2

J. angielski

Matematyka

Religia

J. polski

Muzyka

J .polski

3

J. polski

Informatyka

J. angielski

Muzyka

J. polski

Technika

4

Informatyka

J. polski

Plastyka

Religia

Biologia

Matematyka

Środa

1

Technika

J. polski

J. polski

Matematyka

J. angielski

J. angielski

2

J. angielski

Biologia

Geografia

Plastyka

Matematyka

J. polski

3

J. polski

Religia

Matematyka

Geografia

J. polski

Biologia

4

Matematyka

Matematyka

Technika

J. polski

Informatyka

W –f

Czwartek

1

Matematyka

J. angielski

J. polski

J. polski

Religia

J. polski

2

Historia

Muzyka

Biologia

Historia

J. polski

Informatyka

3

Religia

Historia

W –f

J. angielski

J. angielski

Matematyka

4

J. polski

J. polski

Matematyka

Biologia

Technika

Historia

Piątek

1

W –f

Technika

Muzyka

Informatyka

W –f

Matematyka

2

J. polski

J. polski

J .angielski

Matematyka

J. polski

Geografia

3

Matematyka

Matematyka

Matematyka

J. angielski

Geografia

J. angielski

4

Geografia

J. angielski

J. polski

J. polski

Matematyka

J .polski

   

7a

7b

7c

7d

   

K. Stypiński

U. Bronisz

A. Siepietowska

T. Grzybowska

Poniedziałek

1

J. polski

Informatyka

Historia

Muzyka

2

J. angielski

Historia

Fizyka

Matematyka

3

Chemia

Plastyka

J. polski

J. polski

4

Informatyka

Biologia

Matematyka

Plastyka

5

Matematyka

J .polski

Informatyka

Religia

Wtorek

1

J. polski

J. niemiecki

Matematyka

J. angielski

2

Plastyka

Matematyka

J. angielski

Historia

3

Geografia

Chemia

J. niemiecki

Matematyka

4

Religia

J. angielski

J. polski

J. polski

5

Matematyka

J. polski

Geografia

W –f

Środa

1

Historia

J. angielski

Muzyka

Matematyka

2

J. polski

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

3

J. angielski

Matematyka

J. polski

J. angielski

4

J. niemiecki

W –f

Matematyka

Biologia

5

Matematyka

Geografia

Plastyka

J. polski

Czwartek

1

Fizyka

Muzyka

J. polski

J. angielski

2

J. angielski

Matematyka

J. angielski

J. polski

3

J. polski

J. polski

Matematyka

Chemia

4

W –f

Fizyka

Religia

Matematyka

Piątek

1

Matematyka

J. angielski

J. polski

Geografia

2

Muzyka

Matematyka

Biologia

Fizyka

3

Biologia

Religia

W –f

J. polski

4

J. polski

J. polski

Chemia

Informatyka

   

8a

8b

8c

8d

   

A. Szczęsna

M. Gogacz

J .Orłowska

K. Oczkowski

Poniedziałek

1

Fizyka

Historia

W –f

Matematyka

2

J. polski

Geografia

J. polski

Historia

3

Matematyka

J. angielski

Edb

J. polski

4

J. niemiecki

Matematyka

J. angielski

Chemia

5

J. angielski

J. polski

Matematyka

Geografia

Wtorek

1

W –f

Edb

Religia

Biologia

2

Geografia

Matematyka

J .polski

J. polski

3

J. angielski

J. angielski

Matematyka

Matematyka

4

Matematyka

J. polski

Wos

J. angielski

5

J. polski

Chemia

J. angielski

Religia

Środa

1

Informatyka

Matematyka

Geografia

Matematyka

2

Wos

Religia

J. polski

Informatyka

3

Religia

J. polski

Informatyka

Wos

4

J. polski

Wos

Historia

J .polski

5

Biologia

Informatyka

Matematyka

J. angielski

czwartek

1

Chemia

Fizyka

J. niemiecki

J .polski

2

Edb

J .polski

J. polski

J. niemiecki

3

Matematyka

J.angielski

Chemia

W –f

4

J. polski

J. niemiecki

J. angielski

Matematyka

piątek

1

Historia

J. polski

Biologia

J. angielski

2

J. polski

W –f

Matematyka

J. polski

3

Matematyka

Biologia

J. polski

Fizyka

4

J. angielski

Matematyka

Fizyka

Edb

W klasach czwartych ważny po zmianie od 1 maja 2020 roku.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise