Psycholog

mgr Agnieszka Szulc-Maj

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30-11:30 (ul. Ludowa 35)

Wtorek 07:30-11:30 (ul. Kościelna 7)

Środa 07:30-11:30 (ul. Ludowa 35)

Czwartek 12:30-14:30 (ul. Ludowa 35)

*14:30-15:30  godzina dostępności przeznaczona
na konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Piątek 07:30-11:30 (ul. Ludowa 35)

 

Psycholog szkolny pomaga poznać najgłębsze zakątki psychiki człowieka, wspiera w rozwoju intelektualnym, społecznym, emocjonalnym i psychofizycznym. Praca z psychologiem pozwala odkryć swoje mocne strony i talenty, a także minimalizuje skutki wszelkich zaburzeń psychicznych.

Prowadzone są porady i konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Pomoc psychologiczna obejmuje rozmowy motywujące, wspierające, dyscyplinarne i podtrzymujące, a także diagnozę psychologiczną na podstawie obserwacji, wywiadu oraz testów projekcyjnych i nieprojekcyjnych. Ponadto prowadzone są mediacje i interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zapraszamy również wszystkich rodziców/opiekunów prawnych, których niepokoją jakieś zachowania dotyczące wychowanka lub są w trudnym momencie swojego życia jako rodzina.

Psycholog jest w stałym kontakcie z wychowawcami klas oraz ze wszystkimi nauczycielami naszej szkoły.

Przyjdź do psychologa, jeśli:

  • Masz jakiś problem
  • Nie wierzysz w siebie
  • Nie rozumiesz własnych emocji lub sobie z nimi nie radzisz
  • Czujesz się niezrozumiany i odrzucony
  • Jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz co zrobić
  • Nie dogadujesz się z innymi
  • Chcesz lepiej poznać siebie
  • Pragniesz odkryć swoje talenty
  • Widzisz, że inny uczeń potrzebuje pomocy

~ Wychodząc naprzeciw wyjątkowym sytuacjom naszych wychowanków - istnieje możliwość stałych, indywidualnych zajęć z uczniem po uprzednim kontakcie rodzica/opiekuna prawnego z wychowawcą klasy, wstępnej ocenie przez psychologa szkolnego oraz wypełnieniu odpowiedniej zgody.

Free Joomla! templates by Engine Templates