Rekrutacja - rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca dzieci 3 - letnich (urodzonych w 2020 r.)

Zapraszamy Rodziców dzieci 3 - letnich (urodzonych w 2020 r.) do zapisu do oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 02.05.2023 r. do 05.05.2023 r.

Informację można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30 (Wejście nr 1).    

Obowiązują  druki wniosków jak w pierwszej rekrutacji.

Druki wniosków do pobrania:

WNIOSEK – ODDZIAŁ 3 (PDF)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU - ODDZIAŁ 3 (PDF)


Lista dzieci urodzonych w 2020r. (3-letnich) i w 2019r. (4-letnich) przyjętych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu na rok szkolny 2023/2024.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA 


Lista dzieci urodzonych w 2020r. (3-letnich) i w 2019r. (4-letnich) nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu na rok szkolny 2023/2024.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA  


Informacja dla Rodziców dzieci urodzonych w 2018r. (5-latków) i w 2017r. (6-latków) 

Informacja do pobrania w formacie pdf: POBIERZ  

Wszystkie dzieci urodzone w 2018r. (5-latki) i w 2017r. (6-latki), których wnioski o przyjęcie zostały złożone w sekretariacie szkoły,  zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu


Lista dzieci 3-letnich i i 4-letnich zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu na rok szkolny 2023/2024.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA 

Lista dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2023/2024. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w terminie od 24 do 26 kwietnia 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego 3- latków lub 4-latków do pobrania w formacie pdf: POTWIERDZENIE WOLI 


Lista dzieci 3-letnich i i 4-letnich niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu na rok szkolny 2023/2024.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA  

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej
 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu na rok szkolny 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację:

- dzieci 3- letnich (urodzonych w 2020 r.) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 4 – letnich (urodzonych w 2019 r.) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 5 – letnich (urodzonych w 2018 r.) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 6 – letnich (urodzonych w  2017 r.)  do oddziału „0” w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od 20 marca 2023 r. rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej.

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, ul. Ludowa 35 w godzinach 7.30 – 15.30 (Wejście nr 1).

Druki wniosków do pobrania:

WNIOSEK – ODDZIAŁ 3, 4-LATKÓW (PDF)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU - ODDZIAŁ 3, 4-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - ODDZIAŁ 5-LATKÓW/ ODDZIAŁ 6-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - KLASA PIERWSZA W OBWODZIE SZKOŁY(PDF)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - KLASA PIERWSZA W OBWODZIE SZKOŁY(PDF)

WNIOSEK - KLASA PIERWSZA POZA OBWODEM SZKOŁY(PDF)

Od 

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń (PDF).

 

 

 

Rekrutacja - rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 Lista dzieci urodzonych w 2019r. (3-latki) i w 2018r. (4-latki) przyjętych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA 

 

Informacja dla rodziców dzieci 3-4 letnich , biorących udział w rekrutacji  do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Potwierdzenie woli przyjęcia do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w terminie od 26 do 28 kwietnia 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci 3-4 letnich zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu do pobrania w formacie pdf: LISTA

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu na rok szkolny 2022/2023

W dniu 1 marca 2022r. rozpoczynamy rekrutację:

- dzieci 3, 4 – letnich (urodzonych w latach 2018-2019) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 5 – letnich (urodzonych w 2017 r.) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 6 – letnich (urodzonych w  2016 r.)  do oddziału „0” w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, ul. Ludowa 35 w  godzinach 7.30 – 15.30 (Wejście nr 1).

Aby uczestniczyć w rekrutacji, należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Proszę pamiętać, że pod wnioskiem powinni podpisać się obydwoje rodzice.

Druki wniosków do pobrania:

WNIOSEK – ODDZIAŁ 3, 4-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - ODDZIAŁ 5-LATKÓW/ ODDZIAŁ 6-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - KLASA 1 (PDF)

WNIOSEK - KLASA 1 DZIECKO ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁY (PDF)

Na terenie szkoły prosimy o zachowanie dystansu i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zwoleń - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 stycznia 2022 roku

PLIK DO POBRANIA

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I w publicznych szkoł podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zwoleń - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 stycznia 2022 roku
 

PLIK DO POBRANIA