Rekrutacja - rok szkolny 2022/2023

 

 

 

 Lista dzieci urodzonych w 2019r. (3-latki) i w 2018r. (4-latki) przyjętych do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Lista do pobrania w formacie pdf: LISTA 

 

Informacja dla rodziców dzieci 3-4 letnich , biorących udział w rekrutacji  do oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu.

Potwierdzenie woli przyjęcia do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w terminie od 26 do 28 kwietnia 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci 3-4 letnich zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu do pobrania w formacie pdf: LISTA

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu na rok szkolny 2022/2023

W dniu 1 marca 2022r. rozpoczynamy rekrutację:

- dzieci 3, 4 – letnich (urodzonych w latach 2018-2019) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 5 – letnich (urodzonych w 2017 r.) do oddziału przedszkolnego,
- dzieci 6 – letnich (urodzonych w  2016 r.)  do oddziału „0” w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, ul. Ludowa 35 w  godzinach 7.30 – 15.30 (Wejście nr 1).

Aby uczestniczyć w rekrutacji, należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Proszę pamiętać, że pod wnioskiem powinni podpisać się obydwoje rodzice.

Druki wniosków do pobrania:

WNIOSEK – ODDZIAŁ 3, 4-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - ODDZIAŁ 5-LATKÓW/ ODDZIAŁ 6-LATKÓW (PDF)

WNIOSEK - KLASA 1 (PDF)

WNIOSEK - KLASA 1 DZIECKO ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁY (PDF)

Na terenie szkoły prosimy o zachowanie dystansu i przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zwoleń - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 stycznia 2022 roku

PLIK DO POBRANIA

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I w publicznych szkoł podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zwoleń - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 21 stycznia 2022 roku
 

PLIK DO POBRANIA