Panorama2.jpg
 

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

Samorząd Uczniowski prowadzi działania wynikające z planu pracy według ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny.

Organizuje cykliczne przedsięwzięcia, konkursy i akcje, których celem jest integracja społeczności uczniowskiej, rozwijanie talentów  i zainteresowań, kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie szkoły, a także budzenie szacunku wobec małej ojczyzny.

Aktualności z naszej działalności!

vOrganizujemy imprezy szkolne:

·        dyskoteki z różnych okazji np. dzień chłopaka, andrzejki, walentynki,

·        zabawy choinkowe,

·        piknik z okazji Dnia Dziecka.

vSpotkania okolicznościowe:

·        z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

·        z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

·        z okazji Świąt Wielkanocnych.

vAkcje charytatywne:

·        W dowód pamięci,

   ·        Góra Grosza 2012,

·        Serce pod choinkę,

·        Akcja „Korek”,

·        Zbieranie przyborów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

vKonkursy:

·        Klasa z kulturą,

·        Ozdoba choinkowa,

·        Karta świąteczna,

·        O Puchar Dyrektora Szkoły,

·        Dzień życzliwości.

vApele podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w I półroczu nauki szkolnej.

vDyżury patroli młodzieżowych.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise