Panorama2.jpg
 

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pani Halina Borowska

Pani Dorota Chołuj-Borowiecka

Pani Małgorzata Gogacz

Pani Justyna Orłowska

Pani Agnieszka Siepietowska

Pani Anna Tatak

Pani Agata Szczechowska

Pani Anna Duliasz

Pani Agnieszka Mróz

Pani Anna Sitek

Pani Sylwia Wolska

Pani Iwona Białek

Pani Iwona Siwierska

Pan Michał Stępień

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący:

Wiktor Chmurzyński

 

Zastępca przewodniczącego:

Wiktoria Matyga, Iga Stępień

 

Skarbnik:

Wiktoria Kowalska, Julia Reguła

 

Sekretarz:

Amelia Wilkiewicz, Maja Rola

 

Rzecznik:

Julia Kuc

 

Członkowie:

Aleksandra Ciesielska

Paulina Marszałek

Iga Grzeszczyk

Kuba Serafin

 

 

Samorząd Uczniowski prowadzi działania wynikające z planu pracy według ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny.

Organizuje cykliczne przedsięwzięcia, konkursy i akcje, których celem jest integracja społeczności uczniowskiej, rozwijanie talentów  i zainteresowań, kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie szkoły, a także budzenie szacunku wobec małej ojczyzny.

Aktualności z naszej działalności!

vOrganizujemy imprezy szkolne:

·        dyskoteki z różnych okazji np. dzień chłopaka, andrzejki, walentynki,

·        zabawy choinkowe,

·        piknik z okazji Dnia Dziecka.

vSpotkania okolicznościowe:

·        z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

·        z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

·        z okazji Świąt Wielkanocnych.

vAkcje charytatywne:

·        W dowód pamięci,

   ·        Góra Grosza 2012,

·        Serce pod choinkę,

·        Akcja „Korek”,

·        Zbieranie przyborów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

vKonkursy:

·        Klasa z kulturą,

·        Ozdoba choinkowa,

·        Karta świąteczna,

·        O Puchar Dyrektora Szkoły,

·        Dzień życzliwości.

vApele podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w I półroczu nauki szkolnej.

vDyżury patroli młodzieżowych.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise