Panorama3.jpg
 

Szkolny Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski działa w naszej szkole od 2001 roku. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań własnym regionem, krajem  i  kontynentem,  zapoznanie z kulturą innych krajów europejskich, uczenie twórczej i aktywnej pracy, mobilizacja do nauki języków obcych, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

Zadania klubu:

·        organizowanie spotkań informacyjnych,

·        prowadzenie  cyklicznych przedsięwzięć, akcji  i konkursów promujących edukację regionalną oraz europejską, kształtujących postawy otwartości wobec innych kultur oraz zachęcających do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

·        gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących naszego regionu, Polski oraz państw europejskich,

·        doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Opiekunowie Klubu: Grudzińska Iwona, Grzybowska Teresa, Kochanek Ewa, Rybak Renata, Szczęsna Agnieszka. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 8:50 - 9:35 i w piątek  8:00 – 8:45.

Nasze działania w bieżącym roku szkolnym to między innymi:

1) Europejski Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Działaj na rzecz wspólnego świata”– 19 – 25XI.2012r r.  

W tym roku przyglądaliśmy się   lepiej  szeroko rozumianej konsumpcji czyli wszystkiemu co służy zaspokajaniu potrzeb każdego człowieka. Do naszych działań należały miedzy innymi:

·        apel dotyczący edukacji globalnej

·        konkurs plastyczny pod hasłem „My i świat”,

·        happening „ Sąd nad globalizacją” ,

·        praca projektowa „Na rzecz wspólnego świata”,

·        obejrzenie i dyskusja dotycząca filmu  „Szkoła z blachy”.

2) Dni Kultury Brytyjskiej.

3) Dzień Europy.

4) Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych –zachęcająca uczniów do poszerzania wiedzy  i mobilizująca do nauki. 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise