Panorama3.jpg
 

Trzymaj formę

NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH –

 XI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

„TRZYMAJ FORMĘ”

 

Jak cenną rzeczą jest zdrowie, nikogo nie trzeba przekonywać.  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ”, którego  celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.  Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację programu w roku szkolnym 2016/2017 są:  P. Urszula Podsiadła, P. Małgorzata Gogacz i P. Ewa Surmacz.

Projekt  składa się z zajęć warsztatowych. Oto ich tematyka:

Scenariusz 1: Czy wiesz co jesz?

Scenariusz 2: Czy masz wpływ na to co jesz?

Scenariusz 3: Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną.

Scenariusz 4: Zbilansuj się – planujemy menu na klasową imprezę.

Scenariusz 5: Czy wiesz co kupujesz?

Organizatorami i partnerami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

Program „TRZYMAJ FORMĘ” jest wdrażany w naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise