Panorama3.jpg
 

BRD 2018/2019

 

XV Szkolny Tydzień BRD

pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele”

24  maja  2019  roku  odbyło  się  w  naszej  szkole  podsumowanie XV Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele”. Celem akcji było:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

- uświadomienie konieczności noszenia elementów odblaskowych;

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;

- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;

- inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem;

- wdrażanie do wspólnych działań rodziców, szkoły, policji, straży pożarnej i innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

W ramach XV Szkolnego Tygodnia BRD odbyły się:

- plenerowe zajęcia bezpieczeństwa – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – zajęcia poświęcone prawidłowemu przechodzeniu przez jezdnię w formie ćwiczeń praktycznych;

- spotkanie ze strażakiem – „Jak zachować się w razie pożaru” dla uczniów klas 2;

- spotkanie z policjantem „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” dla uczniów klas 4;

- spotkanie z policjantem „Niebezpieczeństwa i pułapki związane z używkami” dla uczniów klas 5;

- spotkanie z policjantem „Bezpieczny Internet” dla uczniów klas 6;

- cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna”. 

Na każdym poziomie klas uczniowie brali udział w przygotowanych przez nas konkursach. W piątek 24 maja 2019 r. wręczono dyplomy i nagrody. 

W konkursie plastycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – „Ozdób maskotkę „pocieszankę” dla dziecka poszkodowanego w wypadku drogowym”: 

1 miejsce – Dawid Bochenek z oddziału 0g,

2 miejsce – Krzysztof Molendowski z oddziału 0b,

3 miejsce – Mateusz Pomarański z oddziału 0c.

Wyróżnieni to – Michalina Rogala 0c, Iga Chołuj 0b, Iga Gola 0a, Michał Dec 0c, Jakub Tarłowski 0d, Aleksander Zawodnik 0e, Hanna Makuch 0e, Igor Polesiak 0d, Lena Wrześniewska 0f, Michał Grzeszczyk 0f, Maja Krawętkowska 0g, Marcelina Orłowska 0f.

           W konkursie plastycznym dla uczniów klasy 1 „Uważny przechodzień bezpieczny co dzień”:

1 miejsce – Jan Baran - klasa 1c,

2 miejsce – Mikołaj Sadkowski – klasa 1c,

3 miejsce – Nikola Wróbel – klasa 1a.

Wyróżnienie otrzymali: Gabriela Paduch klasa 1c, Barbara Sałek klasa 1c, Mateusz Krawczyk – klasa 1c, Paweł Grabowski – klasa 1c, Seweryn Surma klasa 1b, Amelia Procka klasa 1c, Jan Pyryt klasa 1b, Michał Nowicki klasa 1c, Jan Płachta klasa 1e.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 „Moje bezpieczne wakacje”:

1 miejsce – Mateusz Korzeniewski – klasa 2b,

2 miejsce – Maja Malinowska – klasa 2c,

3 miejsce – Maja Grzybowska – klasa 2b.

Wyróżnienie otrzymują – Piotr Pyciarz – klasa 2a, Jan Cywka – klasa 2d, Jakub Urbański – klasa 2a, Milena Guz – klasa 2b, Igor Maik 2d, Bartek Wawrzak – klasa 2b, Aleksander Czachurski – klasa 2c.

W konkursie klasowym dla uczniów klas 3 – „Gazetka ścienna o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” wyróżnienia otrzymali uczniowie klas: 3a, 3b i 3c.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 4 „Bezpiecznie nad rzeką, jeziorem i morzem”:

1 miejsce – Filip Piątkowski – klasa 4h,

2 miejsce – Julia Rudka – klasa 4g,

3 miejsce – Dawid Krok – klasa 4g.

Wyróżnienia otrzymują: Lena Olejarz i Gabriela Figurska – z klasy 4g.

W konkursie plastyczno-technicznym dla uczniów klasy specjalnej „Pojazdy uprzywilejowane”, wyróżnienie otrzymują: Klaudia Świgoń, Damian Kustra, Jakub Piekarz i Marek Siwiec.

W konkursie literackim dla uczniów klas 5 – „Napisz list, w którym apelujesz do dorosłych o bezpieczne zachowania na drodze”:

1 miejsce – Karolina Leśniewska - z klasy 5a,

2 miejsce – Zofia Baczkowska - z klasy 5a.

W konkursie multimedialnym dla uczniów klas 6 – „Ulotka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym”:

1 miejsce – Kinga Jargot - uczennica klasy 6d,

2 miejsce – Zuzanna Czachurska – klasa 6d,

Wyróżnienie otrzymuje - Filip Życki – klasa 6d.

W konkursie na prezentacje multimedialną dla uczniów klas 7 i 8 – „Zwoleńskie szlaki rowerowe”: 

1 miejsce - Anna Gniadkowska – uczennica klasy 7a.

W konkursie z gazetki szkolnej „Piechurek” dla dzieci młodszych nagrody otrzymali: Julia Wierzbicka z oddziału 0e, Aleksander Jaworski z oddziału 0f, Maja Grudzińska z oddziału 0c, Aleksander Kmiecik z klasy 1e, Maja Kaczmarzyk z klasy 1b, Wiktor Kuśmierz z klasy 1c, Nadia Wolak z klasy 2b i Anna Szarpak z klasy 2c. 

Natomiast w konkursie z gazetki szkolnej „Kółka dwa” dla uczniów starszych nagrody otrzymali: Paweł Drąg z klasy 5a, Dominik Kustra z klasy 4d, Jakub Kozieł z klasy 4h, Natalia Kustra z klasy 4g, Sebastian Stępień z klasy 4d, Aleksandra Zawadzka z klasy 4b, Rogala Antonina z klasy 4g.

W ramach kampanii Fundacji Narodowego Dnia Życia - „Dobrze Cię widzieć”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe. Przedstawiciele klas odebrali je podczas podsumowania XV Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele”.

Podsumowanie swoim występem urozmaiciły: cheerleaderki z klasy 4f, w układzie tanecznym uczennice z klasy 4g oraz występem solowym Klaudia Świgoń – uczennica oddziału specjalnego. Dzieci z oddziału przedszkolnego 0e i uczennice klasy 1a zaprezentowali wiersze i piosenkę.

Organizatorzy: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Arkadiusz Figura, Wioleta Korzeniewska, Edyta Malinowska, Anna Plewicka, Urszula Polak i Urszula Pomarańska podziękowali za ufundowanie nagród i pomoc w realizacji zadań XV Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele”.

Ewa Borowiecka

 

 

Podsumowanie akcji Bezpieczna droga do szkoły 2018 

17 października 2018 roku odbyło się podsumowanie akcji Bezpieczna droga do szkoły – 2018. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie – laureaci i wyróżnieni w konkursach. Cele tegorocznej akcji to:

-wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym,

-uwrażliwienie uczniów na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, 

-kształtowanie właściwej postawy wobec funkcjonariuszy policji, 

-promowanie właściwego odblaskowego oznakowania pieszego, rowerzysty i roweru,

-dążenie do osiągania społecznie pożądanych postaw: życzliwości,współdziałania i respektowania prawa,

-integracja środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze.

Poprzez szereg atrakcyjnych form staramy się przygotować uczniów  do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drogach. W ramach akcji odbyły się:

- udział w akcji „Kierowco! Nie polujemy na zebrach” – uczniowie klas 1   i 2 oraz uczniowie uczęszczający na kółko BRD,

- spotkanie z policjantem – dzieci z oddziałów przedszkolnych „Bezpieczeństwo przede wszystkim”,

- udział w akcji EDWARD – Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach – uczniowie z klas 1 i 2,

- spotkanie z policjantem – uczniowie klas 3,

- spotkanie z policjantem uczniów klas 1,

- spotkanie z policjantem uczniów klas szóstych „Dopalacze i nie tylko…”,

- zbieranie używanych odblasków w „Banku odblasków”,

- wydanie gazetki „Kółka dwa” i „Piechurek”,

- cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna”.

Laureaci i wyróżnieni w konkursach odebrali atrakcyjne nagrody i dyplomy.

W konkursie plastycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z oddziału specjalnego „Znak przejścia dla pieszych – wydzieranka”:

1 miejsce – Filip Michalski z oddziału 0c,

2 miejsce – Nikola Chołuj z oddziału 0e,

3 miejsce – Krzysztof Molendowski z oddziału 0b.

Wyróżnienie otrzymali: Lena Wrześniewska z oddziału 0f, Hubert Obuchiewicz z oddziału 0a, Oliwier Różalski z oddziału 0d i Nadia Bąk z oddziału 0c oraz

uczniowie oddziału specjalnego: Klaudia Świgoń, Damian Kustra, Jakub Piekarz i Marek Siwiec.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 1 „Tak bezpiecznie przechodzę przez jezdnię”:

1 miejsce – Franciszek Puk z klasy 1e,

2 miejsce – Eryk Kozieł z klasy 1b,

3 miejsce –Marcelina Cieślakowska z klasy 1a i Maria Pastuszko z klasy 1e.

Wyróżnienie otrzymali: Julia Nowakowska z klasy 1e, Olaf Sokołowski z klasy 1a, Sebastian Smaga z klasy 1c, Bruno Markiewicz z klasy 1e, Julia Płachta z klasy 1d i Olga Piątkowska z klasy 1e.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 – „Moda na odblaski – projekt stroju odblaskowego na różne okazje”:

1 miejsce – Milena Dziekan z klasy 2a,

2 miejsce – Igor Borkowski z klasy 2b,

3 miejsce –Wiktor Chołuj z klasy 2c i Ines Rzeźnik z klasy 2a.

Wyróżnienia otrzymują: Jan Cywka z klasy 2d, Zuzanna Winiarska z klasy 2c, Patrycja Pomarańska z klasy 2b, Mirosław Marzec z klasy 2b i Roksana Rogala z klasy 2d.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 3 „Transparent z hasłem o bezpieczeństwie”:

1 miejsce – Maria Jargot z klasy 3a,

2 miejsce – Weronika Pokarowska z klasy 3a,

3 miejsce – Wojciech Szczepanek z klasy 3a.

Wyróżnienie otrzymali: Jakub Całczyński z klasy 3a.

konkursie wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas 4:

1 miejsce – Paweł Plewicki z klasy 4g,

2 miejsce – Olaf Liberski z klasy 4g, Dawid Traczyk z klasy 4a, Iga Rutka z klasy 4h,

3 miejsce – Gabriela Siwierska z klasy 4f.

Wyróżnienie otrzymała Nina Kaca z klasy 4b.

W konkursie plastyczno-technicznym dla uczniów klas 5 – „Uniwersalny pojazd ratowniczy”:

1 miejsce – Nikola Grzybowska z klasy 5f,

2 miejsce – Łukasz Siek-Grzesik z klasy 5e,

3 miejsce – Judyta Sobala z klasy 5e.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 6, 7 i 8 „Projekt kamizelki odblaskowej dla młodzieży”:

1 miejsce – Aleksandra Olejarz z klasy 7b,

2 miejsce – Weronika Grabara z klasy 7d,

3 miejsce – Martyna Trela z klasy 7a.

Wyróżnienie otrzymały: Lena Śmietanka z klasy 7b, Natalia Siewierska z klasy 7c i Kamila Janas z klasy 7b, Anna Gniadkowska z klasy 7a.

Komisja konkursowa gazetek „Piechurek” i „Kółka dwa” przyznała nagrody dla: Aleksander Jaworski oddział 0f, Lena Łomińska z klasy 1c, Mikołaj Rola z klasy 2a, Oliwier Kuśmierz z klasy 3b, Natalia Kustra z klasy 4g, Gabriela Skawińska z klasy 4g, Maja Rola z klasy 5f.

            Dzieci z oddziału przedszkolnego 0e i uczennica z klasy 1a przypomnieli, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Uczennice klasy 1c i 4g wystąpiły w układach tanecznych. 

Organizatorami tej akcji były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Arkadiusz Figura, Wioletta Korzeniewska, Edyta Malinowska, Anna Plewicka, Urszula Polak i Urszula Pomarańska. Podsumowanie prowadziła Dorota Chołuj-Borowiecka. 

Ewa Borowiecka

 

Spotkanie z policjantem

            18 października 2018 roku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji  w Zwoleniu – Panią sierż. szt. Katarzyną Cieślik. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Pani policjantka mówiła o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły, omówiła zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przypomniała o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię i potrzebie noszenia elementów odblaskowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się doświadczeniem. To jedno z cyklu spotkań z policjantem w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły – 2018.

Ewa Borowiecka

 

Cykliczna akcja „Jabłko czy cytryna?”

            12 października odbyła się cykliczna akcja „Jabłko czy cytryna?” w ramach Bezpiecznej drogi do szkoły – 2018. Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu wspólnie z uczniami klasy 1c i nauczycielem Panią Agatą Dmuchowską prowadzili kontrolę ruchu drogowego. Policjanci kontrolowali pojazdy, a uczniowie nagradzali jabłkiem kierowców jadących zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz czytali im „radosny” wierszyk. Kierowcy, którzy popełniali drobne wykroczenia otrzymali cytrynę, którą zjadali na oczach uczniów. Dzieci czytały im również „smutny” wierszyk.

„Właściwe po drodze poruszanie,

to przecież nie lada jest zadanie.

W nagrodę od dzieci słodkie jabłuszko dostaniesz-

z wiarą, że tak jeździć nigdy nie przestaniesz.

Dobrych kierowców dzieci szanują,

bo dzięki nim na drodze bezpiecznie się czują”.

………………………………………………………………………………………………………….

„Kierowco, wielką przykrość nam zrobiłeś!

Zasady ruchu naruszyłeś!

Dostaniesz więc cytrynę, co ma kwaśną minę.

Niech Ci przypomina, że dzieci się gniewają,

Gdy kierowcy nie uważają!

A przez to wypadki często im się zdarzają!"

Ewa Borowiecka

 

 

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

12 października 2018 roku w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły – 2018 odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas czwartych. Do rozwiązania było 16 zadań dotyczących zasad ruchu drogowego. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się 17 października 2018r. podczas podsumowania akcji Bezpieczna droga do szkoły.

Ewa Borowiecka

 

 

 

 

Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach

19 września 2018 roku to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach, w skrócie - Edward. W ramach tych działań polska policja prowadziła wzmożone kontrole na drogach. Wszystko po to, by w tym dniu na drogach nikt nie zginął i nikt nie został ciężko ranny. Funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu wraz z uczniami klasy 1a i 2c i ich wychowawcami Panią Urszulą Polak i Panią Marzeną Śmietanką odbyli „bezpieczny spacer” ulicami naszego miasta wręczając kierującym ulotkę z „Postulatami dla bezpiecznego kierowcy”.

 

„Kierowco! Nie polujemy na zebrach”

Trwa kampania „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Jest ona skierowana do kierujących pojazdami mechanicznymi, a jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Symbol kampanii to ZEBRA, która w języku potocznym jest synonimem przejścia dla pieszych.

14 września 2018 roku uczniowie klasy 1c, 2c i 4g wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu oraz nauczycielami Panią Ewą Borowiecką i Panią Anną Plewicką wzięli udział       w happeningu. W ramach akcji uczniowie prezentowali plakaty i hasła promujące bezpieczne zachowania na drodze, a policjanci w praktyczny sposób pokazywali bezpieczne przekraczanie jezdni. 

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

13 września 2018 roku odbyło się spotkanie dzieci z oddziałów przedszkolnych z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu. Dzieci wysłuchały cennych rad dotyczących bezpiecznej drogi do szkoły. Otrzymały odblaski, które zawieszą do swoich plecaków. 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise