Panorama2.jpg
 

BRD 2020/2021

Spotkanie z policjantem 

w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Głównym celem programu jest wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w czasie zabawy.

Wychowawcy klas I realizują program poprzez przeprowadzanie różnorodnych zajęć związanych z bezpieczeństwem. W dniach 22 i 23 lutego 2021 roku odbyły się w pełnym reżimie sanitarnym spotkania uczniów klas pierwszych z policjantami – panią mł. asp. Katarzyną Cieślik i panem st. asp. Mirosławem Sochajem z Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu. Podczas spotkania dzieci pogłębiły wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania podczas zabaw zimowych i bezpiecznego zachowania w szkole. Uczniowie chętnie zadawali pytania. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę każdego dnia będą wprowadzali w życie.

Koordynator BRD

Ewa Borowiecka

 

 

Europejski dzień numeru 112

            Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Służy on do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Kierowanie połączeń na numer 112 jest bezpłatne. 11 lutego 2021 roku uczniowie klasy 3b i 3c mieli okazję spotkać się (w pełnym reżimie sanitarnym) z policjantką Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu oraz ratowniczką medyczną Pogotowia Ratunkowego SPZZOZ w Zwoleniu. Panie przypomniały uczniom numery alarmowe, w tym numer 112. Zwróciły uwagę, że numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach tj.: pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, nagłe omdlenia i utrata przytomności, poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienia, w przypadku porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję oraz w innych nagłych sytuacjach zagrażających życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Uczniowie obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomu oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Pani policjantka omówiła zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie oraz bezpieczne podróżowanie w samochodzie. Zwróciła uwagę na prawidłowe zawiadamianie służb o zdarzeniach. Było mnóstwo pytań ze strony uczniów, na które wyczerpująco odpowiadały obie panie. Czekamy na kolejne spotkania.

Ewa Borowiecka

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise