Panorama2.jpg
 

BRD 2012/2013

     Wypadki drogowe są poważnym problemem społecznym. Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia są młodzi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego a więc piesi i rowerzyści. Edukacja w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym ma do odegrania kluczową rolę w walce z zagrożeniem na polskich drogach. Umiejętności  i wiedza, właściwa postawa i zachowanie są czynnikami najważniejszymi dla najmłodszych najmniej chronionych użytkowników dróg. To szansa uniknięcia zagrożeń i równy start w dorosłe życie.

W realizacji zagadnień motoryzacyjnych szkoła odgrywa bardzo ważną rolę, dając okazję do szerokiego przedstawienia uczniom    zagadnień    związanych z bezpieczeństwem      w ruchu drogowym. W naszej szkole od wielu lat realizujemy edukację motoryzacyjną poprzez szereg cyklicznych przedsięwzięć. W październiku 2006 roku w naszej szkole zostało utworzone Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rok szkolny 2012/2013 jest kolejnym rokiem edukacji motoryzacyjnej w naszej szkole. Działania w tym zakresie wspierają nauczyciele: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioleta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak.

W październiku odbyła się akcja „Bezpieczna droga do szkoły” pod hasłem „Zawsze w blasku kasków i odblasków”. Celem tej akcji było:

·       popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowym,

·       kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży jako użytkowników dróg,

·       promowanie właściwego, odblaskowego oznakowania pieszego, roweru i rowerzysty,

·       wdrażanie do wspólnych działań policji i szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Działania w ramach tej akcji skierowane były do całej społeczności szkolnej i obejmowały:

·       kontrolę ruchu drogowego w okolicy szkoły przez funkcjonariuszy policji, uczniów i nauczycieli pod hasłem: „Jabłko, czy cytryna?”,

·       spotkanie dzieci pięcioletnich z przewodnikiem psa policyjnego i jego pupilem,

·       spotkanie z policjantem uczniów klas 1 – pogadanka „Bezpieczna droga do szkoły”,

·       zajęcia edukacyjne w terenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji dla uczniów  klas trzecich pt. „Uważny przechodzień – bezpieczny co dzień”,

·       znakowanie rowerów chętnym uczniom i nauczycielom naszej szkoły,

·       konkurs plastyczny dla dzieci pięcioletnich – „Odblaskowe pięciolatki”,

·       konkurs plastyczny dla dzieci sześcioletnich – „Jestem widoczny na drodze”,

·       konkurs plastyczny dla klas pierwszych „Każdy pierwszaczek nosi odblaskowy znaczek!”,

·       konkurs plastyczny dla klas  drugich „Bezpieczne przejście dla pieszych”,

·       test wiedzy z zakresu ruchu pieszych dla uczniów klas trzecich,

·       konkurs plastyczny dla klas czwartych „Moda na odblaski – włącz myślenie”- projekt naklejki odblaskowej,

·       konkurs informatyczny dla uczniów klas piatych – prezentacja multimedialna „Bezpieczna droga do szkoły”,

·       test wiedzy z zakresu BRD dla uczniów klas szóstych,

·       film edukacyjny dla uczniów klas 2 „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”,

·       wycieczka rowerowa dla uczniów biorących udział w zajęciach koła BRD,

·       wydanie szkolnej gazetki: „Piechurek”, „Koła dwa”,

·       ekspozycja materiałów edukacyjnych dotyczących BRD.

     Uczniowie klas pierwszych przystąpili do programu edukacyjnego „Klub  bezpiecznego Puchatka”, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Nauczyciele klas pierwszych przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w oparciu o materiały przesłane przez organizatorów programu.

  Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w naszej szkole brały udział w projekcie Klub Pancernika Klika w Fotelikach. Nauczyciele przeprowadzili atrakcyjne zajęcia w oparciu o scenariusze i materiały przesłane przez organizatora projektu. Dzieci dodatkowo otrzymały maskotkę „Pancernika” do zapięcia na pas samochodowy.


   We wrześniu 2012 roku kilkanaście osób z naszej szkoły uczestniczyło w rowerowym rajdzie Karolin – Sycyna – Sydół -Zwoleń pod hasłem „Zabłyśnij na drodze”.Głównym celem imprezy byłapopularyzacja turystyki pieszej,działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Świadomym celem wędrówki byłorównieżpodnoszenie kultury społeczeństwa, kształtowanie partnerskich zachowań oraz integracja dorosłych, młodzieży i dzieci poprzez turystykę.

   W miesiącu grudniu przypomnieliśmy zasady bezpiecznego zachowania się zimą w formie gazetek ściennych i pogadanek.

          W marcu uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju BRD na szczeblu gminnym zajmując I miejsce. Na szczeblu powiatowym tego turnieju drużyna naszej szkoły zajęła IV miejsce.

          W kwietniu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły była gospodarzem Powiatowego Finału XII edycji programu Bezpieczna Droga do Szkoły organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W turnieju tym brało udział 116 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z 5 gmin powiatu zwoleńskiego. Uczeń naszej szkoły zajął 3 miejsce w kategorii szkół podstawowych.

W dniach 3-7 czerwca miał miejsce w naszej szkole IX Szkolny Tydzień BRD pod hasłem „I Ty możesz uratować życie”.

Celem akcji było: popularyzowanie przepisów poruszania się po drogach, uświadomienie dzieci na temat zagrożeń i niebezpieczeństw jakie mogą je spotkać na drodze i w jej pobliżu, przybliżenie uczniom naszej szkoły znaczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, szybkiej reakcji oraz umiejętności zachowania się w przypadku różnych niebezpiecznych zdarzeń, w tym wzywania fachowych służb, wzbudzanie zaufania do policjanta i strażaka, jako osób którym można zaufać. W ramach tej akcji dla społeczności szkolnej przeprowadzono wiele interesujących konkursów:

·       dzieci pięcioletnie - konkurs plastyczny „Znam numery alarmowe”,

·       dzieci sześcioletnie – konkurs plastyczny „Pojazdy uprzywilejowane”,

·       klasy 1- konkurs plastyczny „Udzielam pierwszej pomocy”,

·       klasy 2 – konkurs plastyczny – konkurs plastyczny „Projekt odznaki dla małego ratownika”,

·       klasy 3 – konkurs plastyczny „I ja mogę pomóc”,

·       klasy 4 – konkurs plastyczny – plakat „W wakacje jestem widoczny i bezpieczny”,

·       klasy 5 – „Mój komiks o bezpiecznych wakacjach”,

·       klasy 6 – test z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas czwartych zdawali egzamin na kartę rowerową. Składał się on z części teoretycznej przeprowadzonej przez nauczyciela techniki i egzaminu praktycznego, który odbył się przed komisją w składzie: nauczyciela techniki, szkolnego koordynatora BRD i funkcjonariuszy policji. 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise