Panorama3.jpg
 

BRD 2014/2015

 

Podsumowanie XI Szkolnego Tygodnia BRD

pod hasłem „Stop wypadkom!”

 

                22 maja 2015 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie XI Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Stop wypadkom!”. Celem akcji było wyedukowanie świadomego, kulturalnego, szanującego  i przestrzegającego prawo uczestnika ruchu drogowego. Kształtowaliśmy również umiejętność rozpoznawania oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz zdarzeń w ruchu drogowym. Na uroczystości tej gościliśmy:

- Pana Mirosława Szadkowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu,

- Pana Waldemara Urbańskiego – Starostę Zwoleńskiego, 

- Pana Arkadiusza Sulimę – Wicestarostę Zwoleńskiego,

- Pana Włodzimierza Kabusa – Zastępcę Burmistrza Zwolenia,

- Księdza Krzysztofa Badeńskiego – Proboszcza parafii pod wezwaniem  Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu,

- Pana Inspektora Kazimierza Wojdyło – Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu,

- Panią Wiesławę Sałek – Kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu,

- Panią Lidię Choroś – przedstawiciela Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, 

- Panią Marzenę Norowską – zastępcę dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu,

- Pana Jacka Małysę – Kierownika Regionalnego Wydawnictwa Nowa Era,

- Pana Arkadiusza Barana – Przewodniczącego Rady Rodziców ,

- nauczycieli i rodziców.

 

XI Szkolny Tydzień BRD obejmował różnorodne formy aktywności uczniów. Były to:

-  spotkanie z policjantem – przewodnikiem psa policyjnego i jego pupilem – 19.05.2015r. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

- wycieczka do Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu – 18.05.2015r. dla uczniów klas  pierwszych,

- „Marsz zebry – żeby dzieciaki były bezpieczne” – spacer ulicami miasta w przebraniach i z transparentami odnoszącymi się do bezpiecznego poruszania się po drogach – 19.05.2015r. dla uczniów klas drugich,

- pogadanka „O bezpieczeństwie na drodze” przeprowadzona przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu – 19.05.2015 r. dla uczniów klas trzecich,

- spotkanie ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu – „Jak zachować się na miejscu wypadku – pokaz udzielania pierwszej pomocy” – 20.05.2015 r. dla uczniów klas czwartych oraz uczniów przebywających w świetlicy szkolnej, 

- spotkanie z pedagog p. Beatą Michalską – „Jak nie zostać netoholikiem” – maj 2015r. dla uczniów klas piątych,

- spotkanie z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu – pogadanka na temat narkomanii i innych środków uzależniających – 21.05.2015r. dla uczniów klas szóstych, 

- akcja „Jabłko czy cytryna?” – kierowca przyjazny dziecku – 21.05.2015r.

- wydanie gazetki szkolnej „Piechurek” dla dzieci młodszych i „Kółka dwa” dla uczniów starszych,

- ekspozycja materiałów edukacyjnych dotyczących BRD,

- konkursy plastyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-IV,

- test wiedzy z zakresu BRD dla uczniów klas piątych, 

- test udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas szóstych.

Dyplomy i nagrody otrzymali:

- w teście wiedzy „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów klas szóstych:

I miejsce – Marcel Adamiec 6c

II miejsce – Bartosz Bors 6a i Mikołaj Wiśniewski 6d 

III miejsce – Jakub Paciejewski 6c 

- w teście wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas piątych:

II miejsce – Dawid Potucha 5b i Jakub Dróżdż 5c 

III miejsce – Kinga Czerniak 5a, Wiktor Chmurzyński i Jakub Szewczyk 5d

- w konkursie plastycznym na komiks „Stop! Wypadek na drodze” dla uczniów klas czwartych: 

I miejsce – Karolina Madejska 4d

- w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje” dla uczniów klas trzecich:

I miejsce – Gabriel Kiewra 3a 

II miejsce – Natalia Pluta 3b 

III miejsce – Patrycja Baran 3b 

wyróżnienia: Maciej Drążkiewicz 3a, Aleksandra Włodarska 3d, Kacper Gunia 3a

- w konkursie plastycznym „Bezpieczny mały pasażer” dla uczniów klas drugich:

I miejsce – Weronika Pianka 2d

II miejsce – Małgorzata Nieckarz 2c

III miejsce – Magdalena Krześniak 2c

wyróżnienie: Milena Mróz 2d

- w konkursie plastycznym „Bawię się bezpiecznie” dla uczniów klas pierwszych:

I miejsce – Julia Jakóbczyk 1a

II miejsce – Jakub Kuśmierz 1c

III miejsce – Wiktoria Spytek 1d

wyróżnienia: Paweł Drąg 1a, Wiktoria Petniak 1a, Jan Gugała 1a,  Bartosz Molendowski 1a, Igor Grzybowski 1c, Marta Gregorczyk 1e, Anna Jaworska 1f, Maja Rola 1f.

- w konkursie plastycznym „Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię – kolorowanka” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych:

I miejsce – Konstancja Piotrowska 0f

II miejsce – Sabina Przybylska 0b

III miejsce – Aleksandra Kupis 0a

wyróżnienia: Antoni Chyziński 0a, Mateusz Maciąg 0a, Paulina Brodowska 0c, Hubert Paciejewski 0d, Aleks Sokołowski 0f, Marta Oczkowska 0f.

Szczęśliwcami w losowaniu prawidłowo wypełnionych kuponów z gazetki „Piechurek” dla dzieci młodszych okazali się: Julia Jakóbik 1a, Kacper Okoń 2a, Paweł Kaczmarski 2b.

Szczęśliwcami w losowaniu prawidłowo wypełnionych kuponów z gazetki „Kółka dwa” okazali się: Wiktoria Kwaśnik 4b, Aleksandra Marszałek 5c i Michał Muszyński 6d.

Sponsorami nagród w XI Szkolnym Tygodniu BRD byli:

- Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia,

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,

- Rada Rodziców,

- Wydawnictwo „Nowa Era”.

W realizacji wszystkich zadań bardzo pomogła nam Powiatowa Komenda Policji w Zwoleniu i Państwowa Straż Pożarna w Zwoleniu oraz dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele biblioteki i pedagog szkolny.

Część artystyczną podczas podsumowania XI Szkolnego Tygodnia BRD przedstawili uczniowie klas: 1a, 1b, 2c i 3d.

 

Organizatorami uroczystości były Panie: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioleta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak.

 

 

 BRD PAŹDZIERNIK 2015

 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu  wspólnie z policją  przystąpili do akcji  Bezpieczna droga do szkoły – 2014 pod hasłem „Jesteśmy widoczni”. 22października 2014 roku odbyło się jej uroczyste podsumowanie.

Celami tej cyklicznej akcji było:

üwyposażenie w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

üprzygotowanie ucznia do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po drogach,

üpromowanie właściwego odblaskowego oznakowania pieszego, rowerzysty i roweru,

üdążenie do osiągania społecznie pożądanych postaw: odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życzliwości, współdziałania i respektowania prawa,

üintegracja środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze.

           Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioleta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak przy współpracy Dyrekcji, wychowawców klas, rodziców oraz funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu. Uczestnikami akcji były dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas od pierwszej do szóstej.

          W tym roku szkolnym działania w ramach Bezpiecznej drogi do szkoły obejmowały:

üspotkanie uczniów klas 1 z policjantem, pogadanka „Bezpieczny pierwszoklasista w drodze do szkoły”;

 

 

 

üakcja „Jabłko czy cytryna?” – „Kierowca przyjazny dziecku”;

 

 

üwycieczka ulicami miasta w kamizelkach, z elementami odblaskowymi i hasłami propagującymi noszenie odblasków – widoczne dzieciaki w Zwoleniu, w której udział wzięli uczniowie klasy 2d i 2c wraz z wychowawcami;

 

 

üwydanie szkolnej gazetki: „Piechurek” dla dzieci młodszych i „Kółka dwa” dla dzieci starszych;

 

 

üekspozycja materiałów dotyczących BRD;

üinscenizacja „Odblaskowe dzieciaki” w wykonaniu uczniów klasy 2c przygotowanych przez Panią Annę Plewicką.

 

          

   Laureatami konkursów organizowanych w ramach Bezpiecznej drogi do szkoły – 2014 pod hasłem „Jesteśmy widoczni” są:

Konkurs plastyczny dla dzieci pięcioletnich
„Bezpieczne przejście dla pieszych - pomaluj”:

I miejsce - Bartosz Kopeć 0e

II miejsce - Konstancja Piotrowska 0f

III miejsce  - Michalina Woźniak 0e

Wyróżnieni zostali: Dawid Traczyk 0a, Szymon Sałek 0c, Amelia Fijoł 0f,    Gabriel Sobala 0d, Julia Strojek 0b.

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1
„Widoczny i bezpieczny pierwszoklasista w drodze do szkoły”:

I miejsce - Kamil Fijoł 1b

II miejsce - Zofia Baczkowska 1a

III miejsce - Marcin Denkiewicz 1a

Wyróżnieni zostali: Jakub Kuśmierz 1c, Nikola Grzybowska 1f, Eryk Gunia 1c, Paweł Drąg 1a, Kacper Groehl 1d, Liliana Kamińska 1e.

 

 

Test wiedzy dla uczniów klas 2
„Pieszy w ruchu drogowym”:

I miejsce  - Marta Cieślakowska 2c

II miejsce - Nikola Myśler 2d

III miejsce - Małgorzata Nieckarz 2c

 

 

Test wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas 3:

I miejsce  - Patrycja Jaśkiewicz 3d

II miejsce - Natalia Pluta 3b i Magdalena Młyńska 3d

III miejsce - Iga Różalska 3c i Arkadiusz Gajowiak 3a

Wyróżniona została Martyna Trela z klasy 3a.

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4
„Moda na odblaski – projekt stroju z elementami odblaskowymi”:

I miejsce - Aleksandra Ciesielska 4b

II miejsce - Oliwia Rutka 4a

III miejsce - Natalia Krawczyk 4d.

 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 5
 – plakat zachęcający do noszenia odblasków:

I miejsce - Klaudia Gnyś 5a

II miejsce - Paulina Winogrodzka 5c

III miejsce - Maciej Sochaj 5c

Wyróżnieni zostali: Filip Przepiórka 5b, Wiktoria Wielanowska 5a i Michał Dmuchowski 5c.

 

 

Konkurs dla uczniów klas 6
„Drogowe przepisy znasz – pomysł na rebus masz”:

I miejsce - Karolina Kaca 6a

II miejsce - Paulina Kaca 6a

III miejsce - Aleksandra Skoczylas 6b

Wyróżniona została Julia Tudek 6a.

 

    

  Akcja Bezpieczna droga do szkoły – 2014 pod hasłem „Jesteśmy widoczni” dobiegła końca, choć edukacja motoryzacyjna w naszej szkole będzie trwać cały rok. Cieszymy się, że idea poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajduje tylu zwolenników.

 

 

 

BRD 2013/2014

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise