Panorama3.jpg
 

BRD 2015/2016

 

Podsumowanie XII Szkolnego Tygodnia BRD - 2016

pod hasłem „Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro”

 

W dniach 16 – 20 maja 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu odbył się XII Szkolny Tydzień BRD pod hasłem „Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro”. Celem akcji było:

- upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym pieszo i rowerem,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych,

przekazywanie treści edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zabawę,

- promowanie właściwego odblaskowego oznakowania pieszego, roweru i rowerzysty,

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego przez dzieci  i młodzież,

- zwracanie uwagi na prawidłowe zachowanie się podczas wypadku drogowego,

- promowanie wśród społeczności lokalnej zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- wdrażanie do wspólnych działań rodziców, szkoły, policji, straży pożarnej i innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

      XII Szkolny Tydzień BRD pod hasłem „Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro” to cykliczne przedsięwzięcie z udziałem dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas 1-6, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Akcja ta podsumowuje realizację zagadnień z zakresu edukacji motoryzacyjnej w naszej szkole i zachęca do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez różnego rodzaju formy aktywności. Odbyły się:

 

- różnorodne konkursy,

 

- cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna”,

 

 

 

- „Bezpieczny spacer” zakończony wizytą w Powiatowej Komendzie Policji w Zwoleniu – oglądanie pojazdów i akcesoriów policjanta dla uczniów klas 2,

 

 

 

- spotkanie z policjantem dzieci z oddziałów przedszkolnych – pogadanka na temat „Zasady bezpiecznej zabawy w czasie wolnym od zajęć”,

 

 

 

 

 

 

- spotkanie z ratownikiem Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu – „Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,

 

 

- plenerowa lekcja bezpieczeństwa „Bezpieczne skrzyżowanie” dla uczniów klas 1,

 

- wydanie gazetki „Kółka dwa” dla uczniów starszych i „Piechurek” dla uczniów klas młodszych, 

 

- ekspozycja materiałów dotyczących BRD na terenie szkoły,

 

- odbędzie się również egzamin praktycznej jazdy rowerem dla uczniów klas 4. 

 

  Na podsumowaniu rozdano nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów i wyróżnionych. 

    W konkursie literackim dla uczniów klas 6 „Napisz list, w którym apelujesz do dorosłych o bezpieczeństwo na drodze”:

 

1 miejsce – Sylwia Kurpińska z klasy 6b,

2 miejsce – Wiktoria Domańska i Paulina Winogrodzka  z klasy 6c,

3 miejsce Nikola Chołuj i Karolina Pawelec z klasy 6b

 

 

 

W konkursowych zajęciach komputerowych dla uczniów klas 5 „Wykonaj ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym”: 

1 miejsce – Oliwia Rutka z klasy 5a 

2 miejsce Julia Hajduk z klasy 5a

 

 

   

W konkursie plastycznym dla klas 4 – „Wykonaj gazetkę ścienną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym”: 

1 miejsce zajęli uczniowie klasy 4d, 

2 miejsce zajęli uczniowie klasy 4c 

3 miejsce zajęli uczniowie klasy 4a i 4b.

 

 

   

 W konkursie plastycznym dla uczniów klas 3 „Transparent promujący noszenie odblasków”: 

1 miejsce – Zuzanna Czachurska z klasy 3c, 

2 miejsce – Dawid Smutniak z klasy 3c, 

3 miejsce – Alicja Wołoszyn z klasy 3c, 

wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kącka i Jakub Amanowicz z klasy 3d.

 

 

   

    W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 „Moje bezpieczne wakacje”: 

1 miejsce – Konrad Lasek z klasy 2c, 

2 miejsce – Antonina Zagożdżon z klasy 2d, 

3 miejsce – Milena Norek z klasy 2a,

wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Petniak, Bartosz Molendowski z klasy 2a, Karolina Pyrgiel, Kinga Sochaj z klasy 2b, Aleksandra Zakrzewska z klasy 2d, Milena Szafrańska, Karol Bobak z klasy 2e.

 

 

 

 W konkursie plastycznym dla uczniów klas 1 „Mój odblaskowy plecak”: 

1 miejsce – Julia Rutka z klasy 1g, 

2 miejsce – Kinga Matyga z klasy 1f,

3 miejsce – Paulina Białek z klasy 1g, 

wyróżnienia otrzymali: Marcel Markiewicz, Dawid Traczyk z klasy 1a, Kwapisiewicz Aleksandra, Hubert Paciejewski z klasy 1d, Lena Olejarz, Wiktoria Wiech, Paweł Plewicki, Natalia Kustra, Roksana Gunia z klasy 1g, Anna Kowalczyk z klasy 1h.

 

 

   

   W konkursie plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Ozdób maskotkę – pocieszaczkę dla dziecka poszkodowanego w wypadku drogowym”: 

1 miejsce – Maria Wrzeszczowska z oddziału 0c, 

2 miejsce – Mateusz Korzeniewski z oddziału 0b, 

2 miejsce – Franciszek Wolszczak z oddziału 0c, 

wyróżnienia otrzymali: Angelika Włodarska zoddziału 0a, Julia Gołda, Adrian Szymański, Anna Bednarczyk, Zuzanna Kwapisiewicz, Julia Burat, Bartek Wawrzak z oddziału 0b, Inez Rzeźnik, Roksana Mamczarz z oddziału 0c, Maja Pastuszko z oddziału 0d.

 

 

 

 Uczniowie, którzy prawidłowo rozwiązali zadania konkursowe zamieszczone w naszych gazetkach: „Piechurek” dla uczniów klas młodszych i „Kółka dwa” dla uczniów klas starszych również otrzymali nagrody. Szczęście dopisało: Kindze Sałbut z klasy 1h, Michałowi Sałbut z klasy 2a, Damianowi Wdowskiemu z klasy 3b, Julii Kuc z klasy 4c, Bartłomiejowi Knieć z klasy 4a i Jakubowi Gajewskiemu z klasy 5d. 

 

 

   

   Uczestniczący w podsumowaniu akcji goście, rodzice, nauczyciele i dzieci obejrzeli inscenizację wykonaniu uczniów klasy 2a oraz tańce w wykonaniu uczniów klasy 1g i 3c.

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsorami nagród w XII Szkolnym Tygodniu BRD pod hasłem „Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro” są:

- Pani Bogusława Jaworska – burmistrz Zwolenia, 

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, 

- Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, 

- Wydawnictwo Nowa Era. 

W realizacji różnych zadań XII Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro” bardzo pomogła nam Powiatowa Komenda Policji w Zwoleniu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. 

Organizatorami tej akcji były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioletta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Pomarańska, Urszula Polak, Bożena Tatak.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie cyklicznej akcji 

Bezpieczna droga do szkoły 2015

pod hasłem „Ostrożny Ja, przezorny Ty, bezpieczni My”

 

 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu wspólnie z policją przystąpili do akcji Bezpieczna droga do szkoły – 2015 pod hasłem „Ostrożny Ja, przezorny Ty, bezpieczni My”.

 

 

 

Celem tej cyklicznej akcji było:

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej,

- przygotowanie ucznia do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po drogach, 

- kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

- promowanie właściwego odblaskowego oznakowania pieszego, rowerzysty i roweru,

- dążenie do osiągania społecznie pożądanych postaw: życzliwości, współdziałania i respektowania prawa,

- integracja środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze.

Organizatorami tej akcji były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioletta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak przy współpracy Dyrektora szkoły, wychowawców, rodziców, dziadków oraz funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu.

Poprzez szereg atrakcyjnych dla uczniów form przygotowywaliśmy ich do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drogach. Odbyły się:

- cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna”,

 

 

- „Heppening dla bezpieczeństwa”- przemarsz ulicami miasta z użyciem kamizelek i innych elementów odblaskowych z hasłami na temat bezpieczeństwa,

 

 

- „Plenerowa lekcja bezpieczeństwa” – spotkanie z policjantem na skrzyżowaniu dla uczniów klas 2,

 

 

- spotkanie z policjantem uczniów klas 2 -  „Bezpieczny uczeń w drodze do szkoły”,

 

 

- utworzenie  „Bank odblasków” – podaruj „drugie życie” odblaskom,

- wydanie gazetki „Piechurek”  dla dzieci młodszych i „Kółka dwa” dla uczniów klas 4-6.

Na każdym poziomie klas uczniowie brali udział w przygotowanych przez nas konkursach plastycznych, literackich i fotograficznych.

W konkursie fotograficznym „Świeć przykładem” dla uczniów klas 6:

1 miejsce – Michał Dmuchowski – uczeń klasy 6c

W konkursie plastyczno-technicznym dla uczniów klas 4 „Uniwersalny pojazd ratowniczy”:

1 miejsce - Jakub Świątek z klasy 4c,

2 miejsce – Oskar Mąkosa z klasy 4a,

3 miejsce – Gabriel Kiewra z klasy 4a.

Wyróżnieni zostali:

Anna Gniadkowska i Arkadiusz Gajowiak uczniowie klasy 4a, Kamila Janas i Sebastian Michalik z klasy 4b oraz Jan Zawadzak z kl. 4c.

 

 

W konkursie literackim dla uczniów klas 3 i ich dziadków „Drogowe przepisy znasz, pomysł na rymowankę o odblaskach z babcią  i dziadkiem masz”:

1 miejsce - Jakub Adamiec z klasy 3c z babcią Jadwigą Adamiec,

2 miejsce – Zuzanna Mamcarz z klasy 3b z babcią Elżbietą Mamcarz,

3 miejsce – Aleksandra Gajowiak z klasy 3c z babcią Krysią i dziadkiem Romanem

Wyróżnienia otrzymali:

Alicja Wołoszyn z klasy 3c z babcią Heleną, Marysią i dziadkiem Czesiem,

Damian Wolski z klasy 3b z babcią Haliną Lis, Oliwia Obuchiewicz z klasy 3b oraz Julia Skubik z klasy 3a.

 

 

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 „Moda na odblaski – projekt stroju z elementami odblaskowymi”:

1 miejsce – Adam Bednarczyk z klasy 2a,

2 miejsce – Tosia  Zagożdżon z klasy 2d,

3 miejsce – Patryk Sobieszek z klasy 2c.

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Drab z klasy 2a, Rafał Suwała kl. 2c, Wiktoria Kozieł kl. 2e, Karol Figurski kl. 2a, Julia Jakubczyk kl. 2a, Marcin Denkiewicz kl. 2a, Wiktor Adamiec kl. 2d, Zofia Baczkowska kl. 2a

 

 

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 1 „Każdy pierwszaczek nosi odblaskowy znaczek”:

1 miejsce – Franciszek Figurski z kl.1g,

2 miejsce – Mateusz Maciąg kl. 1a,

3 miejsce – Anna Kowalczyk kl. 1h

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Grzeszczyk z klasy 1c, Aleksandra Kwapisiewicz kl. 1d, Ernest Kapciak kl. 1h, Gabrysia Orłowska kl. 1f, Franciszek Wilkiewicz kl. 1g, Paweł Plewicki kl. 1g, Amelia Połomska kl. 1a, Bartosz Domagała kl. 1g.

 

 

W konkursie plastycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Kto znaki zna, bezpiecznie do szkoły dociera”:

1 miejsce – Mirosław Marzec z oddział 0b,

2 miejsce – Piotruś Pyciarz z oddziału 0c,

3 miejsce – Lena Olender z oddziału 0b

Wyróżnienia otrzymali:

Patryk Urbański 0c, Antosia Zając 0c, Wojtuś Szczepanek 0c, Mateusz Korzeniewski 0b.

 

 

Uczniowie, którzy prawidłowo rozwiązali zadania konkursowe zamieszczone w naszych gazetkach „Piechurek” dla uczniów klas młodszych i „Kółka dwa” dla uczniów klas starszych również otrzymali nagrody. Tu szczęście dopisało: Oskarowi Grudzińskiemu z kl. 1h, Krystianowi Skowrońskiemu z kl. 1b, Natalii Kustra z kl. 1g, Julii Kuc z kl. 4c, Weronice Zagożdżon z kl. 5a, Julii Martynek z kl. 6a.

 

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Uczestniczący w podsumowaniu akcji Bezpieczna droga do szkoły goście, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i uczniowie obejrzeli też inscenizację w wykonaniu uczniów klasy 1g oraz „odblaskowe układy taneczne” w wykonaniu uczniów klas 2 i 3.

 

 

 

 

Akcja Bezpieczna droga do szkoły 2015 dobiegła końca, chociaż edukacja na temat bezpieczeństwa będzie w naszej szkole trwała cały rok.

Ewa Borowiecka

 

 

 

 

BRD 2013/2014

 

BRD 2014/2015

 

 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise