Panorama2.jpg
 

BRD 2016/2017

Podsumowanie XIII Szkolnego Tygodnia BRD

pod hasłem „Droga bezpieczna dla wszystkich”

 

          Wzorem lat ubiegłych uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu wspólnie z policją komendy wojewódzkiej i powiatowej w dniach 22 – 26 maja 2017 roku  realizowali działania XIII Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Droga bezpieczna dla wszystkich”. Celem tej akcji było:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

- kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego;

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;

- propagowanie właściwego, odblaskowego oznakowania pieszego, roweru i rowerzysty;

- propagowanie wśród społeczności lokalnej zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- wdrażanie do wspólnych działań rodziców, szkoły, policji, straży pożarnej i innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

      Organizatorami tej akcji były:  Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioletta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak.

         W akcji wzięli udział uczniowie klas 1-6 naszej szkoły oraz uczniowie oddziału specjalnego i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

    Poprzez szereg atrakcyjnych dla uczniów form przygotowywaliśmy ich do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drogach.

Odbyło się:

- spotkanie z przewodnikiem psa policyjnego i jego pupilem dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieci z oddziału specjalnego;

- spotkanie z policjantem dla uczniów klas 3 – „Jestem odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego”;

- „Bezpieczny spacer” – dla uczniów klas 1;

- spotkanie z pielęgniarką szkolną dla uczniów klas 4 – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;

- prezentacja dla uczniów klas 2 – „Jestem odpowiedzialnym pieszym”;

- „Dzień mody odblaskowej” – dla wszystkich chętnych uczniów;

- Cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna?”

- wydanie gazetki „Kółka dwa” dla uczniów starszych i „Piechurek” dla uczniów klas młodszych;

- ekspozycja materiałów dotyczących BRD na terenie szkoły.

 

Na każdym poziomie klas uczniowie brali udział w przygotowanych przez nas konkursach.

W konkursie fotograficzno-literackim dla uczniów klas 6 – „Zwoleń w obiektywie rowerzysty” nagrodę zdobył Paweł Przepiórka – uczeń klasy 6b.

W „Teście wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów klas 5:

1 miejsce zajął Adam Koziński uczeń klasy 5a

2 miejsce – Łukasz Fijoł – uczeń klasy 5d oraz Kacper Grabowski uczeń klasy 5a

3 miejsce – Gabriela Wieczorek uczennica klasy 5b

Wyróżnienia otrzymali: Karol Sobieszek uczeń klasy 5a oraz Julia Kuc uczennica klasy 5c.

       W konkursie plastycznym "Ozdób kask" dla uczniów oddziału specjalnego wyróżnienia otrzymali:

Klaudia Świgoń, Mateusz Bdzikot, Damian Kustra, Jakub Piekarz i Marek Siwiec.

W „Teście wiedzy o ruchu pieszych” dla uczniów klas 3:

1 miejsce zajęła Maja Rola uczennica klasy 3f

2 miejsce – Weronika Dyrda – uczennica klasy 3e

3 miejsce – Igor Domagała uczeń klasy 3d.

Wyróżnienia otrzymują: Karolina Drab – uczennica klasy 3a, Natalia Jaskulska – uczennica klasy 3b, Julia Reguła – uczennica klasy 3f oraz Igor Grzybowski – uczeń klasy 3c.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”:

1 miejsce zajęła Anna Kowalczyk - uczennica klasy 2h

2 miejsce Nina Kaca – uczennica klasy 2b

3 miejsce – Klaudia Szewczyk uczennica klasy 2h i Natalia Kustra – uczennica klasy 2g.

Wyróżnienie otrzymali: Kinga Matyga z klasy 2f, Kacper Warchoł z klasy 2b, Krzysztof Amanowicz z klasy 2b, Magdalena Dziadosz z klasy 2b, Nikola Czarkowska z klasy 2b i Hubert Sunita z klasy 2b.

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 1 „Dokończ rysunek – pieszy w ruchu drogowym”

1 miejsce zajęła Antonina Zając uczennica z klasy 1a

2 miejsce – Julia Strojek  - uczennica z klasy 1b

3 miejsce – Wojciech Szczepanek – uczeń z klasy 1a

Wyróżnienia otrzymali: Angelika Włodarska z klasy 1a, Weronika Pokarowska z klasy 1a, Sabina Przybylska z klasy 1b, Maria Jargot z klasy 1a i Magdalena Mateńko z klasy 1a.

W konkursie plastycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Pojazdy uprzywilejowane”:

1 miejsce zajął Wiktor Chołuj z oddziału 0c

2 miejsce – Nadia Wolak z oddziału 0b

3 miejsce – Mateusz Korzeniewski z oddziału 0b.

Wyróżnienie otrzymują: Jan Winiarski z oddziału 0c, Julia Polesiak z oddziału 0b, Maja Malinowska z oddziału 0c, Zuzia Winiarska z oddziału 0e, Roksana Zając z oddziału 0e, Kinga Furga z oddziału 0e, Błażej Makuch z oddziału 0c, Julia Gołda z oddziału 0b, Filip Szymański z oddziału 0b, Milena Dziekan z oddziału 0e, Krzyś Grabara z oddziału 0c.

          Podczas podsumowania XII Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Droga bezpieczna dla wszystkich” wystąpiły w układach tanecznych uczennice klasy 2g, uczennica klasy specjalnej oraz uczennice klasy 3d przygotowane przez Panią Agatę Dmuchowską i Wiolettę Korzeniewską.

Podziękowano również sponsorom nagród oraz tym, którzy pomogli w realizacji zadań:

- Panu Dariuszowi Piątkowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu za ufundowanie nagród

- Pani Bogusławie Jaworskiej Burmistrz Zwolenia za ufundowanie nagród

- Panu Młodszemu Inspektorowi Jackowi Mnichowi Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu za pomoc w realizacji zadań

- Panu Podinspektorowi Jarosławowi Popczyńskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu za pomoc w realizacji zadań

- Panu Jackowi Małysie – Kierownikowi Regionalnemu Wydawnictwa Nowa Era za ufundowanie nagród

- Panu Arkadiuszowi Baranowi Przewodniczącemu Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu za ufundowanie nagród

- Pani Elżbiecie Wargackiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu,  nauczycielom i wychowawcom

za pomoc w realizacji zadań XIII Szkolnego Tygodnia BRD pod hasłem „Droga Bezpieczna dla wszystkich”.

 

 

 

Bezpieczna droga do szkoły - 2016

pod hasłem „Zwolnij! Idę do szkoły”

 

Działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzone są cyklicznie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Pierwszym krokiem do poprawy bezpieczeństwa na drodze jest edukacja, szczególnie najmłodszych uczestników ruchu. Obliguje ona do szukania rozwiązań, dzięki którym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą przez uczniów utrwalone i stosowane w życiu codziennym.

W dniu 20 października 2016 roku odbyło się uroczyste podsumowanie tej akcji. Wśród zaproszonych gości byli:

- Pan Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,

- Pan Dariusz Piątek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu,

- Pan Edward Rybak – Przewodniczącego Rady Powiatu,

- Pani Edyta Sulima – Sekretarz Starostwa,

- Pan Mirosław Solecki – przedstawiciel Starostwa

- Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia,

- Pan Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia,

- Pan Paweł Sobieszek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu,

- Pan Podinspektor Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu,

- Pan Aspirant Szt. Waldemar Kucharczyk – Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu,

- Pani Anna Natalia Wieczerzyńska – Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu,

- Pani Ewa Kulińska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu,

- Pani Zofia Ziemkiewicz – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych,

- Pani Elżbieta Nowakowska – Przewodnicząca Społecznej Rady Programowej Domu Kultury w Zwoleniu,

- Pan Jacek Małysa – Kierownik Regionalny Wydawnictwa Nowa Era,

- Pani Lidia Duliasz –  Z-cę Przewodniczącego Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.
Pani Elżbieta Wargacka Dyrektor naszej szkoły powitała również serdecznie przedstawicieli mediów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

      Pani Urszula Pomarańska przypomniała cele akcji Bezpieczna droga do szkoły - 2016 pod hasłem "Zwolnij! Idę do szkoły":

- utrwalenie przepisów ruchu drogowego,

- kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego,

- rozwijanie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego,

- rozwijanie wyobraźni i umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwej decyzji,

- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

- dążenie do osiągnięcia społecznie pożądanych postaw: życzliwości, współdziałania i respektowania prawa,

- promowanie noszenia odblasków,

- integracja środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Przedstawiła również formy działań w ramach akcji:

- udział uczniów klas 3 w kampanii „Kierowco! Nie polujemy na pasach”;

- cykliczna akcja „Jabłko, czy cytryna”;

- spotkanie z policjantem dzieci z oddziałów przedszkolnych na którym wysłuchały pogadanki „Jak przechodzić przez jezdnię?” i obejrzały filmik edukacyjny „ Tadzio przechodzi przez ulicę”;-

- „Plenerowa lekcja bezpieczeństwa” dla uczniów klas 1;

- spotkanie z policjantem uczniów klas 2;

- spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej dla uczniów klas 3 na temat „Jak zachować się bezpiecznie w sytuacji zagrożenia”;

- wydanie gazetki dla uczniów klas młodszych „Piechurek” i dla uczniów klas starszych „Kółka dwa”;

- ekspozycja materiałów dotyczących BRD na terenie szkoły,

- konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Do szkoły z Agatką”,

- konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 „Jestem widoczny na drodze, noszę odblaski”,

- konkurs plastyczny dla uczniów klas 2 „Bezpieczne przejście dla pieszych”,

- konkurs literackim dla uczniów klas 3 i ich rodziców„Drogowe przepisy umiesz, z mamą i tatą o bezpieczeństwie rymujesz”,

- konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 „Chodzić każdy umie, ale czy bezpiecznie?”,

- konkurs fotograficzny dla uczniów klas 5 „Nie robię łaski, noszę odblaski”

- konkurs literacki dla uczniów klas 6 „List do młodszego kolegi, który zaczął jeździć na rowerze. Rady i przestrogi”,

- konkurs plastyczny dla uczniów oddziału specjalnego „Bądź bezpieczny na drodze – zakładaj odblaski”,

- konkurs dla czytelników gazetek „Piechurek” i „Kółka dwa”.

      Następnie po pouczających wierszykach i tańcu w wykonaniuuczniów klasy 2g przygotowanych przez Panią Agatę Dmuchowską laureaci i wyróżnieni w konkursach otrzymali dyplomy i atrakyjne nagrody.

W konkursie plastycznym dla uczniów oddziału specjalnego „Bądź bezpieczny na drodze – zakładaj odblaski” wyróżnieni zostali:

Klaudia Świgoń, Jakub Piekarz, Damian Kustra, Marek Siwiec, Mateusz Bdzikot. Uczniowie oddziału specjalnego otrzymali również nagrodę dla klasy.

 

W konkursie literackim dla uczniów klas 6 „List do młodszego kolegi, który zaczął jeździć na rowerze. Rady i przestrogi” zwyciężyli:

1 miejsce: Julia Hajduk - uczennica klasy 6a,

2 miejsce: Wiktoria Puchniarz uczennica klasy 6b,

3 miejsce: Julia Kozieł uczennica klasy 6c,

wyróżnienie otrzymał Bartosz Figurski uczeń klasy 6d.

 

           

        W konkursie fotograficznym dla uczniów klas 5 „Nie robię łaski, noszę odblaski”:

1 miejsce: Anna Gniadkowska - uczennica klasy 5a,

2 miejsce: Arkadiusz Gajowiak - uczeń klasy 5a,

wyróżnienie otrzymał: Łukasz Fijoł - uczeń klasy 5d.

 

 

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 4 „Chodzić każdy umie, ale czy bezpiecznie?”:

1 miejsce: Iga Soczyńska - uczennica klasy 4d,

2 miejsce: Zuzanna Mamcarz - uczennica klasy 4b,

3 miejsce: Dawid Smutniak - uczeń klasy 4c,

wyróżnienie otrzymali: Filip Gregorczyk i Karol Wilk z klasy 4d.

 

W konkursie literackim dla uczniów klas 3 i ich rodziców „Drogowe przepisy umiesz, z mamą i tatą o bezpieczeństwie rymujesz”:

1 miejsce – Bartosz Molendowski uczeń klasy 3a z mamą Iloną,

2 miejsce – Patryk Mucha uczeń klasy 3f z tatą Mariuszem,

3 miejsce – Natalia Potucha uczennica klasy 3c z tatą Pawłem,

wyróżnienie otrzymali: Eryk Gunia – uczeń klasy 3c z mamą Iwoną,

Szymon Kolak – uczeń klasy 3d z mamą Moniką oraz Julia Jakubik – uczennica klasy 3a z bratem Mateuszem.

 

 

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 2 „Bezpieczne przejście dla pieszych” zwyciężyli:

1 miejsce: Igor Jaśkiewicz - uczeń klasy 2b,

2 miejsce: Natalia Janas – uczennica klasy 2c,

3 miejsce: Maria Serafin – uczennica klasy 2e,

wyróżnienie otrzymali uczniowie:

Magdalena Dziadosz - uczennica klasy 2b,

Julia Kaczmarska - uczennica klasy 2g,

Lena Janicka - uczennica klasy 2a,

Mikołaj Pogorzelski - uczeń klasy 2f,

Jakub Kozieł - uczeń klasy 2h,

Dawid Traczyk - uczeń klasy 2a,

Jakub Markowski - uczeń klasy 2d.

 

W konkursie plastycznym dla uczniów klas 1 „Jestem widoczny na drodze, noszę odblaski”:

1 miejsce:  Angelika Włodarska - uczennica klasy 1a,

2 miejsce:  Nadia Putowska – uczennica klasy 1b,

3 miejsce:  Amelia Rucińska – uczennica klasy 1a,

wyróżnienie otrzymała Weronika Pokarowska – uczennica klasy 1a.

           

  W konkursie plastycznym dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Do szkoły z Agatką”:

wyróżnienia otrzymali: Liliana Rurarz i Seweryn Surma z oddziału 0a,

Igor Borkowski, Tomasz Rzeczkowski i Mateusz Korzeniewski z oddziału 0b,

Anna Szarpak i Aleksander Czachurski z oddziału 0c, Paulina Byzdra i Kacper Domański z oddziału 0d, Piotr Pyciarz i Dawid Lis z oddziału 0e.

       

    Uczniowie, którzy prawidłowo rozwiązali zadania konkursowe zamieszczone w naszych gazetkach: "Piechurek" dla uczniów klas młodszych oraz "Kółka dwa" dla uczniów klas starszych, a ich kupon został wylosowany to:

Mikołaj Rola z oddziału 0e, Lena Janicka uczennica  klasy IIa, Filip Sałbut uczeń klasy IIh, Wiktoria Petniak uczennica klasy III aAgnieszka Sowińska uczennica klasy IVa i Kacper Grabowski uczeń klasy Va.

 

  Uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali elementy odblaskowe, które wręczyli im Pan Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Pan Dariusz Piątek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia.

 

  Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie obejrzeli układy taneczne w wykonaniu uczennic z klasy 2g, 3d, 3f i 4c, które przygotowała Pani Wioletta Korzeniewska.

Fundatorami nagród byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Pani Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Wydawnictwo Nowa Era i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Organizatorami tej akcji były: Ewa Borowiecka, Agata Dmuchowska, Wioletta Korzeniewska, Anna Plewicka, Urszula Polak, Urszula Pomarańska, Bożena Tatak przy współpracy Dyrektora Szkoły, wychowawców, rodziców, funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu oraz strażaków z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.

Bezpieczna droga do szkoły 2016 pod hasłem „Zwolnij! Idę do szkoły” dobiegła końca, chociaż edukacja na temat bezpieczeństwa będzie w naszej szkole trwała cały rok. Dziękujemy Wam drodzy uczniowie za aktywny udział  w różnych formach tej akcji.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise