Panorama3.jpg
 

Logopeda

 

Zajęcia logopedyczne

 

Mowa ludzka jest najdoskonalszym sposobem językowego porozumiewania się. Odgrywa najbardziej znaczącą rolę w komunikacji interpersonalnej. Pozwala wyrazić wszystkie zamierzone i niezamierzone reakcje ludzkie, ujawnić emocje, przekazać informacje. Dlatego rodzice z dużą uwagą powinni obserwować etapy rozwoju mowy u swoich dzieci. Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma podstawowe znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego sukcesów szkolnych.

 

 

Kiedy do logopedy?

 

Jeśli Twoje dziecko:

 

 

  

Cele zajęć logopedycznych:

–      korygowanie wad wymowy,

–      kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym.

 

Organizacja zajęć logopedycznych:

Nasza szkoła dysponuje gabinetem logopedycznym wyposażonym w specjalistyczne multimedialne programy oraz inne pomoce terapeutyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2-3-4 osobowych.

 

Kwalifikacja do zajęć logopedycznych:

–    zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w orzeczeniach i opiniach uczniów,

–    przesiewowe logopedyczne badania uczniów na początku roku szkolnego,

–    wnioski wychowawców klas lub rodziców.

 

Godziny pracy logopedy

w roku szkolnym 2020/2021:

 

Poniedziałek            9:40-13:15

Wtorek                     9:40-13:15

Środa                        9:40-14:15

Czwartek                  9:40-14:15

Piątek                      9:40-13:15

 

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne funkcjonowanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy.

 

 

Ćwiczenia logopedyczne:

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise