Panorama2.jpg
 

2018.11.06 Patriotyzm jest w nas

Patriotyzm jest w nas

 

Odpowiadając na ogólnopolską akcję przygotowań do obchodów 100-lecia Niepodległości oraz chcąc jeszcze bardziej zaznaczyć tę bardzo ważną dla nas rocznicę, nauczycielki p. Beata Wargacka i s. Iwona Turowska, przy wielkiej pomocy uczniów, zorganizowały patriotyczne piątki pod hasłem „Patriotyzm jest w nas”. W tym celu przygotowały upamiętniającą powstanie hymnu narodowego wystawę zwracającą uwagę na niestety zakorzenione błędy w treści „Mazurka Dąbrowskiego”, jego historię oraz warunki, w których powstawał.

W piątki, na dolnym korytarzu, podczas długich przerw zorganizowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. We wspólnym śpiewaniu pierwsze głosy należały do zespołu wokalnego „Allegretto”, złożonego z uczniów klas 6-8, ale reszta społeczności szkolnej także uczestniczyła w śpiewającej akcji z dużym zaangażowaniem.

Celem tej ogólnopolskiej akcji było propagowanie wartości „Bóg – Honor - Ojczyzna”, szerzenie wiadomości o Niepodległej, rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej i symboliki narodowej oraz uczenie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise