Panorama2.jpg
 

Pedagog szkolny

W naszej szkole funkcję pedagoga szkolnego pełnią:

 

 

mgr Beata Michalska (budynek przy ulicy Ludowej 35)

 

 

mgr Marzena Norowska (budynek przy ulicy Kościelnej 7)

 

 

             Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej   w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

 

Pedagog szkolny:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

- prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców,

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,

- prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

 

 

Uczniu - zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

- Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise