Psycholog

mgr Agnieszka Szulc-Maj

 

 

Godziny pracy psychologa szkolnego – ul. Ludowa:

środa 8:00-11:00,

czwartek 11:30-15:30,

piątek 7:00-11:00.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego – ul. Kościelna:

poniedziałek 7:00-11:00,

wtorek 7:00-11:00.

 

Psycholog szkolny pomaga poznać najgłębsze zakątki psychiki człowieka, wspiera w rozwoju intelektualnym, społecznym, emocjonalnym i psychofizycznym. Praca z psychologiem pozwala odkryć swoje mocne strony i talenty, a także minimalizuje skutki wszelkich zaburzeń psychicznych.

Prowadzone są porady i konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Pomoc psychologiczna obejmuje rozmowy motywujące, wspierające, dyscyplinarne i podtrzymujące, a także diagnozę psychologiczną na podstawie obserwacji, wywiadu oraz testów projekcyjnych i nieprojekcyjnych. Ponadto prowadzone są mediacje i interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zapraszamy również wszystkich rodziców/opiekunów prawnych, których niepokoją jakieś zachowania dotyczące wychowanka lub są w trudnym momencie swojego życia jako rodzina.

Psycholog jest w stałym kontakcie z wychowawcami klas oraz ze wszystkimi nauczycielami naszej szkoły.

Przyjdź do psychologa, jeśli:

  • Masz jakiś problem
  • Nie wierzysz w siebie
  • Nie rozumiesz własnych emocji lub sobie z nimi nie radzisz
  • Czujesz się niezrozumiany i odrzucony
  • Jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz co zrobić
  • Nie dogadujesz się z innymi
  • Chcesz lepiej poznać siebie
  • Pragniesz odkryć swoje talenty
  • Widzisz, że inny uczeń potrzebuje pomocy

~ Wychodząc naprzeciw wyjątkowym sytuacjom naszych wychowanków - istnieje możliwość stałych, indywidualnych zajęć z uczniem po uprzednim kontakcie rodzica/opiekuna prawnego z wychowawcą klasy, wstępnej ocenie przez psychologa szkolnego oraz wypełnieniu odpowiedniej zgody.

Free Joomla! templates by Engine Templates